Бухучет

Тестові завдання І рівня з дисципліни „Контроль і ревізія”

Знайдіть правильну відповідь(одну або декілька):

1 Контроль, під час якого встановлюється провина особових осіб-це:

 1. Аудит ;
 2. Тематична перевірка;
 3. Службове розсслідування;
 4. Слідство;

2 Хто несе відповідальність за внутрішій контроль

 1. Головний бухгалтер;
 2. Головний контролер фірми;
 3. Заступник голови фірми;
 4. Керівник

3 При якому органі діє КРУ

 1. Міністерство економіки;
 2. Міністерство фінансів;
 3. Аудиторська палата;
 4. Державне казначейство;

4 Контроль підрахунків підсумків в документах:

 1. Формальна перевірка документів;
 2. Експертна перевірка документив;
 3. Арифметична перевірка документів;
 4. Систематичний аналіз;

5 Ревізія має:

 1. 2 етапи;
 2. 3 етапи;
 3. 4 етапи;
 4. 5 етапів;

6 Перевірка об’єкту шляхом огляду, обміру, зважування проводиться під час:

 1. Розслідування ;
 2. Інвентаризації;
 3. Контрольного заміру;
 4. Тематичної перевірки;

7 Ревізія проводиться за наявністю:

 1. Розпоряджувального документу;
 2. Документу, який підтверджує особу працівника КРУ;
 3. Документально зареєстрованого факту порушення закону на підприємстві;
 4. Письмового рішення суду;

8 Контроль касових операцій починається:

 1. З контролю цінних паперів;
 2. З контролю засобів на поточному рахунку;
 3. З інвентаризації каси;
 4. З контролю оформлення касових документів;

9 Перед початком ревізії наявности готівки в касі ревізор повинен:

 1. Запросити до каси головного бухгалтера, встановити, чи немає у касира пронумерованих прибуткових і видаткових касових ордерів;
 2. З’ясувати, чи є у касира розписки стосовно видачі грошей з каси;
 3. Взяти розписку з касира і уточнити залишки готівки, виведені в касовій книзі;
 4. Усі відповіді правильні;

10 В яких документах фіксують факт розбіжностей фактичної наявності матеріальних цінностей з даними бухгалтерського обліку?

 1. В інвнтаризаційних описах;
 2. У порівняльніх відомостях;
 3. У картках складського обліку;
 4. У книгах складського обліку;

11 За обсягом ревізія може бути:

 1. Первинною, повторною;
 2. Колективною,індивідуальною;
 3. Тематичною, повною, частковою;
 4. Додатковою;

12 Планова ревізія полягає в тому, що:

 1. Ревізор за певною схемою відбирає для вивчення частину документів;
 2. Ревізія проводится відповідно до заздалегідь складенного і затвердженного плану;
 3. Отримуються дані про одну із декількох сторін виробничо-фінансової діяльності підприємства;
 4. Отражаються дані про господарську діяльність;

13 До завдань при встановленні об’єктивної істини в ревізії належить:

 1. Виявлення всіх можливих порушень;
 2. Повне відшкодування виявленної шкоди винними особами;
 3. Отримання тільки первинної інформації про події в ході огляду документив;
 4. Проведення зустрічної перевірки;

14 Документи, які відображають виявлену шляхом перевирки в натурі фактичну наявність господарських засобів і стан розрахунків

 1. Акт звірки;
 2. Акт ревізії;
 3. Розписка;
 4. Інвентаризаційний опис;

15 Письмовий документ, складений відповідальними особами на вимогу ревізора для виправдання або підтвердження фактів, що перевіряються:

 1. Розписка;
 2. Накопичувальні відомості;
 3. Пояснення;
 4. Доповідна записка;

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить