Финансы и бюджет

Тести по дисципліні Гроша і кредит

1. У чому полягає роль держави у функціонуванні гроша:

А) держава створює гроші

Б) держава забезпечує повноцінність гроша

В) держава вдосконалює форму гроша відповідно до зміни вимог ринку до гроша

Г) держава впливає на всі три напрямки, вказані вище

Тест - 2. Хто неце відповідальність за стабільність гроша, розміщених на вклади в комерційному банку А:

- центральний банк

- уряд

- комерційний банк А

- асоціація комерційних банків

- власник банківського вкладу

3. Як впливає зменьшення кількості гроша в обігу на вартість гроша та рівень товарних цін

А) стабілізує ватрість гроша

Б) веде до зменьшення вартості гроша

Г) веде до зростання цін

Д) збільшує вартість гроша

Е) стабілізує ціни

4. Візначиті характерні особливості грошової політики в Україні в умовах трансформації ринкової економіки:

А) проводитися монетаристична антиінфляційна політика

Б) НБУ самостійно приймає рішення по розширенню або зменьшенню грошової маси

В) проводитися політика стимулювання платоспроможного попиту

Г) використовуються кейнсіанські постулати в управлінні копійчаною масою.

5.Тест. Які чинники визначають параментри попиту на гроші:

А) ціни на товари

Б) обсяги виробництва

В) процентна ставка

Г) доходь населення

Д) грошово-кредитна політика центрального банку

6. Як впливає зміна норми обов’язкового резервування на пропозицію гроша:

А) прямопропорційно

Б) оберненопропорційно

В) не впливає

Коротко обгрунтуйте свою відповідь

7. Які структури беруть доля у збільшені пропозиції гроша:

А) уряд

Б) уряд і центральні банки

В) уряд і комерційні банки

Г) уряд, комерційні банки і центральний банк

Д) комерційні банки і центральний банк

1. Чи продовжують виконувати гроші функцію світових гроша після демонетизації золота:

- так

- ні

Коротко обгрунтуйте свою відповідь.

2. Назвіть 5 якісних характеристик гроша, що визначаються сучасними вимогами ринку до гроша. Якові з них ви поставите на:

- на перше місце

- на останнє місце

- чи всі сморід однаково важливі

3. Розставте в порядку історичної еволюції наступні форми гроша: депозитні гроші, розмінні банкноти, золото монета, нерозмінна монета, гроші у формі предметів першої необхідності, електронні гроші, розмінна монета, гроші у формі оздоб.

4. Через який ’Передавальній механізм’ здійснюється вплив гроша на економіку у твердженнях кейнсіанців:

А) банк

Б) державні облігації

В) дивіденди

Г) валютний курс

Д) фіскальна політика

Е) інвестиції

Тест - 5. Які чинники визначають параметри попиту на гроші:

А) ціни на товари

Б) обсяги виробництва

В) процентна ставка

Г) доходь населення

Д) грошово-кредитна політика центрального банку

6. Візначиті послідовність у розвитку монетаризму:

А) кейнсіансько-неокласичний синтез

Б) неокласичний напрямок

Г) неокейнсіанський напрямок

Д) класична кількісна теорія гроша

1. Чим визначається вартість неповноцінних гроша:

А) вартістю матеріалу, з якого сморід виготовлені

Б) законодавчими рішеннями держави

В) купівельною спроможністю грошової одиниці

Г) рівнем цін на товари та послуги

Д) монетарною політикою держави

2. Чи всі функції гроша виникли одночасно

- так

- ні

3. Як впливає ріст кількості гроша в обігу на вартістть гроша і рівень товарних цін:

А) стабілізує вартість гроша

Б) веде до зростанню вартості гроша

В) зменьшує вартість гроша

Г) знижує ціни

Д) веде до зростанню ціни

Е) стабілізує ціни

6. З яких секторів складається грошовий оборот:

А) копійчаного обігу, безготівкового обороту

Б) безготівкового обороту, готівкового обороту

В) кредитового обороту, готівкового обігу

Г) копійчаного обігу, кредитового обороту, фіскально - бюджетного обороту

8. Який зв’язок існує між пропозицією гроша і грошовим мультиплікатором:

А) прямопропорційний

Б) оберненопропорційний

10. Тест. Які чиннии визначають параметри попиту на гроші:

А) ціни на товари

Б) обсяги виробництва

В) процентна ставка

Г) доходь населення

Д) грошово-кредитна політика.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить