Физика

Тести з фізиці за темою  Теорія відносності та Світлові кванти з відповідями

1. Тест. Які явища можна пояснити квантовими властивостями світла?

 1. дисперсія
 2. дифракція
 3. +фотоефект
 4. інтерференція
 5. +тиск світла

 2. Які явища можна пояснити хвильовими властивостями світла?

 1. +дисперсія
 2. +дифракція
 3. +інтерференція
 4. фотоефект
 5. тиск світла

3. Вкажіть червону межу розпаду молекул родопсину в сітківці нашого ока?

 1. інфрачервоне проміння
 2. +червоне проміння
 3. жовте проміння
 4. фіолетове проміння
 5. ультрафіолетове проміння

4. Відомо, що хвости комет напрямлені від Сонця. Як можна пояснити появу у деяких комет менш яскравих і коротших хвостів, напрямлених до Сонця?

 1. хімічною дією світла
 2. світло чинить тиск
 3. +гравітаційною взаємодією
 4. такого не може бути
 5. тому що вони дуже легкі

5.Коли більший тиск світла на одиницю площі Землі (на нашій території)?

 1. весною
 2. +літом
 3. осінню
 4. зимою
 5. цілий рік однаково

6.Як знайти частоту електромагнітного випромінювання, що відповідає червоній межі фотоефекту?

 1. +A/h
 2. A*h
 3. h/A
 4. h*A
 5. A+h

7. В яких з наведених випадків можуть використовуватись фотоелементи?

 1. +при відтворені звуку в кіно
 2. +для конструкцій фотореле
 3. для вимірювання тиску світла
 4. при фотосинтезі
 5. для освітленя в ліхтарі

8. Одним з найважливіших прикладів хімічної дії світла є фотосинтез.

 1. +так
 2. ні
 3. не може бути
 4. є ще важливіші
 5. це єдиний приклад хімічної дії, тому найважливіший

9.Тест. Яку природу має електромагнітне випромінювання?

 1. тільки хвильову
 2. тільки квантову
 3. корпускулярну
 4. +хвильову і квантову
 5. корпускулярну і квантову

10. Червона межа фотоефектувизначається лише матеріалом електроду, що освітлюється, і не залежить від його освітленості. Це є формулювання:

 1. 1 закону фотоефекту
 2. 2 закону фотоефекту
 3. +3 закону фотоефекту
 4. 4 закону фотоефекту
 5. 5 закону фотоефекту

11. Чим можна пояснити, що хвости комет напрямлені від Сонця?

 1. хімічною дією світла
 2. +світло чинить тиск
 3. гравітаційною взаємодією
 4. тепловою дією світла
 5. вони бояться Сонця

12. Сила фотоструму насичення прямо пропорційна світловому потоку, що падає на фотокатод. Це є формулювання _____ закону фотоефекту?

 1. +першого
 2. другого
 3. третього
 4. четвертого
 5. п'ятого

13. Чи залежить швидкість поширення світла від руху джерела світла або спостерігача?

 1. так
 2. +ні
 3. залежить згідно закону Доплера
 4. залежить згідно закону Енштейна
 5. не знаю

14. Як математично записується зв'язок між масою і повною енергією тіла?

 1. +E=m*c2
 2. E=m/c2
 3. E=c2/m
 4. E=c2*m
 5. E=m2*c

15. Вакуумні прилади, дія яких грунтуєтьсяна явищі фотоефекту, називають:

 1. напівпровідниковими фотоелементами
 2. +вакуумними фотоелементами
 3. просто фотоелементами
 4. фоторезисторами
 5. фотодіодами

16. Як називається явище генерації вільних носіїв електричного струму під дією електромагнітного випромінювання?

 1. +внутрішнім фотоефектом
 2. зовнішнім фотоефектом
 3. просто фотоефектом
 4. не знаю
 5. тут немає правильної відповіді

17. Енергію фотона прийнято позначати буквою А?

 1. так
 2. +ні
 3. Е
 4. Дж
 5. Ф

18. Як називають напівпровідникові прилади, які безпосередньо перетворюють енергію світла в електричний струм?

 1. транзистори
 2. діоди
 3. фоторезистори
 4. +фотоелементи
 5. фотодіоди

19. Що прийнято за одиницю вимірювання роботи виходу електрона з металу?

 1. кулон
 2. вольт
 3. ампер
 4. +джоуль
 5. електрон

Тест - 20. Яку дію світла використовують при фотографуванні?

 1. магнітну
 2. теплову
 3. тиск світла
 4. +хімічну
 5. фізичну

21. Якою буквою позначають сталу Планка?

 1. с
 2. v
 3. +h
 4. m
 5. p

22. Як називають окремі порції енергії, що ними поширюються електромагнітні випромінювання?

 1. електрони
 2. +фотони
 3. +кванти
 4. фанти
 5. протони

23. Хто вперше прийшов до нових уявлень про простір і час?

 1. +Енштейн
 2. Планк
 3. Максвел
 4. Ньютон
 5. Мендєлєєв

24. Чи може існувати швидкість, більша за швидкість поширення світла у вакуумі?

 1. так
 2. +ні
 3. залежить від конкретних умов
 4. тільки в космосі
 5. тільки в теорії відносності

25 - Тест. Чи зможе зміна енергії тіла призвести до зміни його маси?

 1. +так
 2. ні
 3. власний варіант
 4. не знаю
 5. треба подумати

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить