Налоги

Тест 1. Витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності — це:

видатки розвитку

субвенції

видатки на розширене відтворення

поточні видатки

Тест 2. Остаточне рішення щодо прийняття Державного бюджету України приймається: Кабінетом Міністрів України

Міністерством фінансів України

Адміністрацією Президента України

Верховною Радою України

Тест 3. Нецільова безвідплатна допомога, що видається місцевому бюджету у випадку перевищення видатків над доходами:

субвенція

податковий кредит

дотація

субсидія

Тест 4. Бюджетно-податкова політика виконує функцію вирівнювання доходів, коли:

держава здійснює трансфертні виплати окремим категоріям населення

виступає інструментом управління економікою

забезпечує необхідні фінансові ресурси для урядової діяльності

сприяє економічному зростанню

виступає інструментом перерозподілу ВВП

стимулює структурну перебудову економіки

Тест 5. Бюджетно-податкова політика виконує фіскальну функцію, коли:

сприяє економічному зростанню

виступає інструментом управління економікою

виступає інструментом перерозподілу ВВП

забезпечує необхідні фінансові ресурси для урядової діяльності;

стимулює структурну перебудову економіки

держава здійснює трансфертні виплати окремим категоріям населення

Тест 6. Бюджетно-податкова політика виконує функцію економічного регулювання, коли: виступає інструментом управління економікою

виступає інструментом перерозподілу ВВП

стимулює структурну перебудову економіки

держава здійснює трансфертні виплати окремим категоріям населення

сприяє економічному зростанню

забезпечує необхідні фінансові ресурси для урядової діяльно

Тест 7. Основними документами для формування бюджетної тактики є:

Бюджетна резолюція

Бюджетний кодекс

макроекономічний прогноз соціально-економічного розвитку країни

Зведений баланс фінансових ресурсів України

Тест 8. До негативних наслідків бюджетно-податкового регулювання держави належать: довготривала економічна криза

слабкий соціальний захист населення

нерівномірність економічного розвитку територій, регіонів

надмірна інфляція

негативний вплив бізнесу на навколишнє середовище

надмірний податковий тягар на підприємництво

Тест 9. До методів бюджетного планування належать:

статистичний метод

метод установлення нормативів і лімітів

метод бюджетної експертизи

метод бюджетного фінансування

метод нульової бази

Тест 10. Відносна межа перерозподілу доходів, за яку держава не має переходити за будь-якою моделі ринкової економіки, є:

кон’юнктурною

максимально допустимою

соціальною

мінімально допустимою

мотиваційною

Тест 11. Відносна межа ефективності бюджетно-податкової політики, що пов’язана з її функцією економічного регулювання, є: мінімально допустимою

кон’юнктурною

мотиваційною

максимально допустимою

соціальною

Тест 12. Проект зведеного бюджету держави є результатом:

бюджетного програмування

бюджетного моделювання

бюджетного прогнозування

бюджетного планування

Тест 13. Бюджетне секвестрування означає:

установлення порядку використання коштів

бюджетний розпис доходів

інструмент механізму використання бюджетних ресурсів

бюджетний розпис видатків

Тест 14. Система інструментів бюджетного аналізу — це:

бюджетний облік

бюджетна статистика

бюджетний моніторинг

бюджетна класифікація

Тест 15. Непряме субсидіювання здійснюється шляхом:

кредитної політики

виділення дотацій

податкової політики

через податковий кредит

Тест 16. Бюджетне санкціонування є інструментом:

формування бюджетних ресурсів

розподілу бюджетних ресурсів

бюджетного моніторингу

системи міжбюджетного розподілу

Тест 17. Що виступає інформаційною базою для аналізу бюджетної політики країни:

бюджетний облік

бюджетна класифікація

бюджетна статистика

бюджетний моніторинг

Тест 18. Методи використання грошових ресурсів державних фондів:

бувають класичні та сучасні

стосуються механізму розподілу бюджетних ресурсів

включають дотації на субвенції

включають встановлення нормативів та лімітів

Тест 19. Одиниця виміру об’єкта оподаткування — це:

суб’єкт оподаткування

одиниця оподаткування

носій податку

платник податку

об’єкт оподаткування

Тест 20. Податок на прибуток підприємств є:

непрямим

продуктовим

місцевим

прибутковим

загальнодержавним

прямим

Тест 21. Грошова сума, з якої стягують податок:

податкова квота

податковий тягар

податкова ставка

податкова база

джерело сплати

Тест 22. Податок на спадщину та дарування є:

акцизом

універсальним акцизом

непрямим

реальним

прямим

особистим

Тест 23. Який принцип податкової політики використовується при аналізі справедливості оподаткування:

ефективності

єдиного податку

множини податків

еластичності

податкоспроможності

рівнонапруженості

Тест 24. Який принцип, що лежить в основі формування податкової політики, орієнтує на створення одного ідеального податку:

рівнонапруженості

множини податків

ефективності

еластичності

податкоспроможності

єдиного податку

Тест 25. Дія непередбачуваних чинників за умов нестабільної ситуації в Україні при бюджетному прогнозуванні враховується шляхом використання:

економіко-математичних методів

методу сценаріїв

методу системного аналізу

методу екстраполяції

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить