Растениеводческие темы

Тест з виноградарства

Виноградарство (Варіант 1)

1. Коли необхідно проводити заготівлю прищепної лози винограду?

1. Після перших осінніх заморозків.

2. Навесні перед щепленням.

3. До осінніх заморозків.

4. По мірі необхідності.

2. Що відбувається з виноградною рослиною у другій фазі вегетації?

1. Починається сокорух.

2. Активно ростуть пагони.

3. Починають розм'якшуватися ягоди.

4. Завершується цвітіння.

3. Коли процес стратифікації виноградних щеп вважається завершеним?

1. Коли проріс пагін прищепи.

2. Коли утворилися корені на підщепі.

3. Коли утворився круговий калюс.

4. Коли утворився круговий калюс і проріс пагін прищепи.

4. Яким із зазначених способів найкраще поливати виноградник у період цвітіння винограду?

1. Дощуванням.

2. По борознах.

3. Краплинним або підгрунтовим.

4. Поливати виноград під час цвітіння не рекомендується.

5. При наявності зрошення навантаження вічками і пагонами на один гектар виноградника необхідно:

1. Залишити без зміни.

2. Збільшити.

3. Зменшити.

4. Збільшити тільки на сильнорослих сортах.

11. Що відбувається з виноградною рослиною в четвертій фазі вегетації?

1. Інтенсивний сокорух.

2. Ріст ягід.

3. Цвітіння.

4. Листопад.

12. Яка найбільш доцільна площа кварталу винограднику в умовах рівнинного рельєфу?

1. 15-20 га.

2. 25-100 га.

3. 105-150 га.

4. 155-200 га.

13. Які головні роботи проводяться в п'ятій фазі вегетації винограду?

1. Обрізування ліз.

2. Збирання винограду.

3. Підв'язування зелених пагонів.

4. Боротьба з мілдью.

14. Які зелені пагони винограду є найбільш плодоносними?

1. Ті, які розвинулися на багаторічних частинах куща.

2. Ті, які розвинулися на дворічних частинах.

3. Ті, які розвинулися на однорічних лозах.

4. Плодоносність зелених пагонів однакова незалежно від того на якій за віком частині вони розвинулися.

15. Чи можна прискорено створювати віялову високоштамбову форму куща винограду в умовах Криму?

1. Так, коли використовуються слабкорослі кущі.

2. Так, коли це в умовах зрошення.

3. Так, коли це родючі ґрунти.

4. Так, коли спостерігається сукупність факторів: середньо- і сильнорослі сорти, умови зрошення, відносно родючі ґрунти.

6. Пасинкування пагонів винограду – це:

1. Видалення слабких основних і пасинкових пагонів.

2. Прищипування основних пагонів для одержання сильних пасинків.

3. Прищипування частини основних пагонів на початку вегетації з метою збільшення навантаження куща за рахунок пасинкових пагонів.

4. Повне видалення або прищипування пасинків із залишенням 2-3 листків.

7. Для якого з видів роду Vіtіs складена класифікація сортів винограду за еколого-георафічними групами?

1. V. vinifera

2. V. amurensis.

3. V. berlandieri.

4. V. labruska

8. Укажіть висоту штамба кущів винограду, характерну для високоштамбових насаджень:

1. Менш 40 см.

2. 40-60 см.

3. 60-80 см.

4. 80-130 см.

9. Що враховується при підборі сортів винограду при запилюванні?

1. Термін дозрівання ягід.

2. Напрямок використання грон.

3. Термін цвітіння.

4. Термін розпускання бруньок.

10. Що таке маточник прищепних ліз винограду?

1. Ділянка, де виконують зелені щеплення.

2. Ділянка, де вирощують підщепну лозу.

3. Ділянка, де вирощують прищепну лозу.

4. Ділянка, де вирощують щепи.

16. Який спосіб вегетативного розмноження є ведучим у сучасному виноградарстві?

1. Живцювання.

2. Відсадки.

3. Зимове щеплення.

4. Щеплення на місці.

17. За якої температури ґрунту починає гинути коріння сортів європейсько-азіатського виду винограду?

1. -3 ... -4°С.

2. -5 ...-7°С.

3. -8 ...-9°С.

4. -10 ...-12°С.

18. Яка висота штамба рекомендується для форми одноплечий Гюйо винограду в умовах Південного узбережжя Криму?

1. До 40 см.

2. До. 60 см.

3. 70-80 см

4. 81-100 см.

19. Що таке кратний коефіцієнт навантаження винограду в моделі А. І. Цейко?

1. Кратний множник.

2. Показник якості урожаю.

3. Показник загибелі зимуючих вічок.

4. Показник зимуючих вічок, що розви-нулись.

20. Які породи можна використовувати для створення живого тину на винограднику?

1. Акація біла, клен.

2. Гледичія, маклюра.

3. Скумпія, тополя.

4. Бузок, ракітник золотий дощ.

Виноградарство (Варіант 2)

1. Вкажіть тип квітки винограду, для якої характерний стерильний пилок:

1. Чоловічий.

2. Двостатевий.

3. Функціонально жіночий.

4. Істинно жіночий.

2. Назвіть групи екологічних факторів, що впливають на виноградну рослину:

1. Абіотичні.

2. Біотичні.

3. Антропогенні.

4. Усі разом.

3. При підготовці виноградного саджанця до посадки видаляються:

1. Поверхневі корені.

2. Росяні і бокові корені.

3. Росяні і п'яткові корені.

4. Росяні і бокові, а п'яткові підрізаються на довжину, що відповідає способові посадки.

4. Що таке маточник підщепних ліз винограду?

1. Ділянка, де виконують зелені щеплення.

2. Ділянка, де вирощують підщепну лозу.

3. Ділянка, де вирощують прищепну лозу.

4. Ділянка, де вирощують щепи.

5. Що відбувається з виноградною рослиною в третій фазі вегетації?

1. Починають дозрівати ягоди.

2. Відбувається цвітіння.

3. Починається осінній листопад.

4. Розпускаються бруньки.

11. До операцій із зеленими частинами кущів на винограднику відносяться:

1. Катаровка, обрізка, „суха” підв'язка.

2. Додаткове запилення, обприскування, обпилювання.

3. Обламування, прищипування, пасинкування, чеканка, підв'язка зелених пагонів.

4. Збирання урожаю.

12. Яка висота штамбу рекомендується для форми двоплечий Гюйо винограду в умовах Південного узбережжя Криму?

1. До 40 см.

2. До 60 см.

3. 70 – 80 см.

4. 81 – 100 см.

13. Які з перерахованих насаджень винограду не можна вирощувати без зрошення?

1. Плодоносний виноградник.

2. Маточник філоксеростійких підщеп.

3. Молодий виноградник.

4. Виноградна шкілка.

14. Дайте правильне визначення поняттю „інтродукція” в виноградарстві:

1. Схрещування двох або декількох різних форм або сортів з метою одержання нового сорту з ознаками і властивостями батьківських форм.

2. Визначення агротехнічного стану і сортового складу виноградних насаджень.

3. Перенесення у яку-небудь місцевість видів і сортів рослин, що до цього тут не вирощувались.

4. Схрещування близькородинних осіб.

15. Скільки еколого-географічних груп культурного європейсько-азіатського винограду виділено за морфологічних ознаками і біологічними властивостями?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

6. Яка найбільш доцільна площа кварталу виноградника в умовах рівнинного рельєфу?

1. 15 – 20 га.

2. 25 – 100 га.

3. 105 – 150 га.

4. 155 – 200 га.

7. Які з зазначених робіт виконують у другій фазі вегетації винограду?

1. Вигрібають лозу з міжрядь.

2. Проводять обрізку кущів.

3. Проводять підв'язку зелених пагонів.

4. Проводять чеканку пагонів.

8. За скільки місяців до посадки виноградника необхідно підняти плантаж?

1. Інтервал немає значення.

2. Не менше 1,5 – 2 місяців.

3. Не менше 7 – 8 місяців.

4. Не менше 8 – 9 місяців.

9. Що таке плантаж перед закладанням виноградника?

1. Глибока (45 – 50 см) передпосадкова обробка ґрунту з переміщенням його шарів.

2. Глибока (45 – 50 см) передпосадкова обробка ґрунту.

3. Глибоке (100 – 120 см) розпушування ґрунту.

4. Глибока (60 - 100 см) передпосадкова обробка ґрунту з переміщенням його шарів.

10. Який спосіб вегетативного розмноження є ведучим у сучасному виноградарстві?

1. Живцювання.

2. Відсадки.

3. Зимове щеплення.

4. Щеплення на місці.

16. З якою метою формуються плодові ланки куща винограду?

1. З метою спрощення обрізування винограду.

2. З метою підвищення якості ягід.

3. З метою кращого розташування приросту в просторі.

4. З метою отримання високого урожаю і доброго приросту.

17. Який урожай враховується при визначенні навантаження на кущ винограду за способом А. С. Мержаніана?

1. Що отримано на основі середнього значення із багаторічних даних.

2. Задається максимальне значення урожаю для даних умов.

3. Що отримано на основі минулорічних урожайних даних.

4. Який отримано на основі двох останніх урожаїв.

18. Який спосіб підняття плантажу є найбільш дешевим в виноградарстві?

1. Ручний.

2. Вибуховий.

3. Екскаваторний.

4. Плужний.

19. З якою метою використовують відсадки виноградною лозою?

1. Для ліквідації зрідженості.

2. Для боротьби з бактеріальним раком.

3. Для захисту лози від низьких температур.

4. Для підвищення якості грон.

20. Для більшої врожайності і кращої товарності грон столових сортів винограду як вірніше розташовувати ряди по відношенню до сторін світу?

1. Північ – південь.

2. Схід – захід.

3. Північний схід – південний захід.

4. Немає значення.

Виноградарство тест. (Варіант 3)

1. Як називається п'ята фаза вегетації винограду?

1. Цвітіння.

2. Листопад.

3. Достигання ягід.

4. Сокорух.

2. До якої групи рослин відносно вологи відноситься виноград?

1. Мезофіти.

2. Ксерофіти.

3. Гігрофіти.

4. Може знаходитись в любій із груп.

3. Нижче якої межі не повинна опускатися вологість ґрунту виноградника?

1. Не нижче 55 % НВ.

2. Не нижче 60 % НВ.

3. Не нижче 70 % НВ.

4. Не нижче 80 – 85 % НВ.

4. За допомогою яких пристосувань і машин в основному виконується садіння виноградника?

1. За допомогою машин, що висаджують АПВ – 1-2А, ВПМ – 2 А.

2. За допомогою ямокопача КЯУ – 60, КРК – 60.

3. За допомогою лома.

4. За допомогою гідробура ГБ – 35 – 28.

5. Якої ширини повинні бути міжкліткові дороги на винограднику?

1. 3 м.

2. 7 м.

3. 5 – 6 м.

4. 9 м.

11. Як за допомогою обрізки винограду добитися найбільшої довжини кожного пагона?

1. Шляхом залишення найбільшого навантаження на кущ.

2. Шляхом залишення оптимального навантаження на кущ.

3. Шляхом залишення найменшого навантаження на кущ.

4. Кількість зимуючих вічок, що залишають на кущ, не має значення.

Тест - 12. Які недоліки спостерігаються при формуванні плодових ланок?

1. При видалені тогорічної лози плодоношення наносяться великі рани на трьохрічній частині куща.

2. Формується низький урожай.

3. Формуються слабкорослі пагони.

4. Формується низької якості урожай.

13. Якою сумою активних температур характеризується північна межа промислового виноградарства в Україні?

1. 2700° - 2800° С.

2. 2900°– 3000° С.

3. 3100° – 3200° С.

4. 3300° – 3400° С.

14. Чи можна в умовах укривної зони (в межах промислової культури) вирощувати без укриття дуже морозостійкі сорти винограду?

1. Ні, треба застосувати тільки укривну культуру.

2. Необхідно вибрати понижені місця.

3. Для надійності треба вибрати північні, але покаті схилі.

4. Можна, але для надійності необхідно вибрати підвищені елементи рельєфу.

15. Укажіть групу де зібрані кращі столові сорти винограду раннього терміну достигання?

1. Шасла біла, Кодрянка, Чауш білий.

2. Мєчта, Маринка, Дієтичний.

3. Ранній ВІРа, Мускат чорноморський, Червоний.

4. Королева виноградників, Мєчта, Южанка ОСГІ.

6. Якою оптимальною є площа клітки в кварталі виноградника?

1. 2 - 3 га.

2. 4 га.

3. 5 га.

4. 6 – 8 га.

7. Які біологічні особливості сортів винограду враховуються в першу чергу при оптимізації навантаження на кущ при обрізці?

1. Філоксеростійкість.

2. Хлорозостійкість.

3. Плодоносність центральних бруньок, їх морозостійкість.

4. Афінітет з підщепами.

8. При якому положенні сила росту гілки винограду або частини ії будуть найбільш сильними?

1. При вертикальному вверх.

2. При вертикальному вниз.

3. При горизонтальному положенні.

4. При гострому куті до горизонту.

9. Яка довжина обрізування найбільш сильно подавляє поздовжню полярність винограду.

1. Середня.

2. Коротка.

3. Довга.

4. Дуже довга.

10. З якою метою формуються плодові ланки винограду?

1. Для спрощення обрізування.

2. Для підвищення якості ягід.

3. Для кращого розташування приросту в просторі.

4. Для отримання доброго урожаю і приросту.

16. В якій групі надані кращі столові сорти винограду пізнього терміну достигання?

1. Дністровський рожевий, Сорок років Перемоги, Фурмінт.

2. Мускат олександрійський, Карабурну, Італія.

3. Олімпійський, Шабаш, Сонячнодолинський.

4. Агадаї, Сенсо, Рубін таїровський.

17. Всі сорти якої групи придатні для довготривалого зберігання?

1. Італія, Мускат гамбурзький, Агадаї.

2. Кардинал, Матяш Янош, Асма.

3. Королева виноградників, Молдова, Аркадія.

4. Ранній Магарача, Шабаш, Асма.

18. Яке значення коефіцієнта плодоношення пагонів винограду враховують при визначенні навантаження на кущ при використанні способу А. С. Мержаніана?

1. Довідкове.

2. Отримане на основі аналізу. плодоносності центральних бруньок.

3. Отримане на основі минулорічного весняно-літнього агробіологічного обліку на плантації.

4. Те ж, але отримане на основі багаторічних даних.

19. Що таке нормально розвинутий пагін винограду (при використанні моделі А. І. Цейко).

1. Пагін довжиною 50 - 60 см.

2. Пагін довжиною не менше 70 – 80 см.

3. Пагін довжиною не менше 100 см.

4. Пагін довжиною не менше 130 – 150 см.

20.  Тест. Який коефіцієнт перерахунку використовують для переводу слабко розвинутих пагонів винограду в нормальні при використанні способу розрахунку навантаження кущів М. Т. Панича?

1. 0,5.

2. 1,0.

3. 1,5.

4. 2,0.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить