Школьные тесты

Тести по темі зоологія.

Тестові завдання з вибором 1-ї правильної відповіді:

1. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень, що стосуються дихання найпростіших, правильні.

А. При диханні поглинається вуглекислий газ і виділяється кисень.

Б. Найпростіші дихають тільки на світлі.

В. Органелою дихання є скоротлива вакуоля.

Г. Найпростіші дихають усією поверхнею тіла.

2.Тест Виберіть правильне твердження щодо будови і життєдіяльності тварин.

А. Водні тварини дихають легенями.

Б. В усіх тварин є серце.

В. Усі тварини розмножуються статевим способом.

Г. Різноманіття органів дихання тварин пов’язане з різноманітністю середовища їхнього існування.

3. Виберіть правильне твердження щодо типу Круглі черви.

А. Тіло круглих червів стрічкоподібне, членисте.

Б. Ротовий отвір у круглих червів відсутній.

В. Їжу круглі черви всмоктують усією поверхнею тіла.

Г. Симетрія тіла круглих червів двобічна.

4. Виберіть правильне твердження щодо особливостей будови комах.

А. Тіло комах складається з п’яти відділів.

Б. Кожен відділ тіла комах несе пару кінцівок.

В. У комах дві пари вусиків.

Г. На черевці комах розташовані дихальця.

5. Виберіть твердження, що правильно характеризує підтип Безчерепні.

А. До підтипу Безчерепні відносяться найбільш досконалі хордові тварини.

Б. У безчерепних є хорда.

В. У безчерепних кістковий скелет.

Г. Представниками підтипу Безчерепні є риби.

6. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень, що стосуються систематики тварин, правильні.

А. Систематика класифікує організми.

Б. У класифікації тварин використовують систематичну одиницю — відділ.

В. Природна система враховує історію походження тварин.

Г. Назва виду є єдиною для вчених усіх країн.

Тестові завдання з вибором 2-х або декількох правильних відповідей:

7. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень, що стосуються будови і життєдіяльності найпростіших, правильні.

А. Для амеби характерний позитивний фототаксис.

Б. Клітини найпростіших виконують усі функції живого організму.

В. Радіолярії входять до складу бентосу.

Г. Статевий процес підвищує стійкість організмів до несприятливих умов.

Тсет - 8. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень щодо будови і способу життя печінкового сисуна правильні.

А. Тіло печінкового сисуна покрите війками.

Б. Печінкові сисуни мають дві присоски: ротову і черевну.

В. Перетравлювання їжі в печінкового сисуна відбувається у розгалуженому кишечнику.

Г. Печінкові сисуни паразитують у кишечнику людини і тварин.

9. Представники одного з ряду комах мають ротовий апарат гризучого типу і тверді надкрила. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень щодо цього ряду комах правильні.

А. Розвиток представників цього ряду відбувається з неповним метаморфозом.

Б. Це найбільш різноманітний ряд класу Комахи.

В. Деякі представники цього ряду живуть у водоймах.

Г. Рудий тарган — представник цього ряду.

10. Серед тверджень, що стосуються дихальної системи кісткових риб, укажіть усі правильні.

А. Шкіра відіграє важливу роль у диханні кісткових риб.

Б. Зябра розміщені на кісткових зябрових дугах.

В. Газообмін відбувається в капілярах зябрових пелюсток.

Г. Вода з розчиненим киснем надходить до зябер завдяки рухам зябрових кришок.

Вар 2.

Тестові завдання з вибором 1-ї правильної відповіді:

1. Виберіть правильне твердження відносно підцарства Найпростіші.

А. Усі найпростіші живуть тільки в прісних водоймах.

Б. Перетравлювання їжі в амеби відбувається у скоротливій вакуолі.

В. Інфузорія-туфелька пересувається за допомогою війок.

Г. Евглена зелена має два джгутики.

2. Виберіть правильне твердження щодо тканин тварин.

А. Епітеліальна тканина утворює скелет.

Б. М’язова тканина утворена нейронами.

В. Тканини тварин складаються з клітин і міжклітинної речовини.

Г. У дорослих тварин існують твірні тканини.

3. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень, що стосуються загальної характеристики кліщів, правильні.

А. Кліщі — представники класу павукоподібних

Б. Головогруди і черевце кліщів чітко розділені.

В. Усі кліщі — паразити тварин і людини.

Г. Кліщі мають три пари кінцівок.

4. Серед тверджень, що стосуються надкласу Риби, укажіть усі правильні.

А. Перехід головного відділу тіла в тулубний добре помітний.

Б. У всіх риб хорда зберігається протягом усього життя.

В. Нервова система риб складається з черевного нервового ланцюжка.

Г. Головний мозок риб розташований у хребетному каналі.

5.Тест. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень, що стосуються будови й життєдіяльності найпростіших, правильні.

А. Органами пересування всіх найпростіших є джгутики.

Б. Перетравлювання їжі в найпростіших відбувається у травній вакуолі.

В. Серед найпростіших зустрічаються колоніальні форми.

Г. Інфузорія-туфелька має тільки одне ядро.

6. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень, що стосуються процесів життєдіяльності тварин, правильні.

А. Усі тварини постійно активно пересуваються.

Б. Дихання відбувається тільки на світлі.

В. Тварини використовують у їжу готові органічні речовини.

Г. Деякі тварини розмножуються вегетативним способом.

Тестові завдання з вибором 2-х або декількох правильних відповідей:

7. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень, що стосуються систематики тварин, правильні.

А. Царство Тварини підрозділяється на два типи: Одноклітинні і Багатоклітинні Тварини.

Б. Близькі ряди складають родини.

В. Природна система заснована на спільності походження організмів.

Г. Основною систематичною категорією є вид.

8. Позначте, які з наступних чотирьох тверджень, що стосуються процесів регенерації тварин, правильні.

А. Явище регенерації властиве всім тваринам.

Б. У гідри регенерацію забезпечують проміжні клітини.

В. У молодих осіб регенерація відбувається швидше, ніж у дорослих.

Г. Дощовий черв’як після ушкодження відновлює передній чи задній кінці тіла, однак, цей процес протікає повільно.

9. У чому подібність зябер, легеневих мішків і трахей членистоногих? Позначте, які з наступних чотирьох відповідей, правильні.

А. Ці органи мають єдиний план будови.

Б. Ці органи пронизані кровоносними судинами.

В. Ці органи забезпечують доставку кисню тканинам.

Г. Ці органи здійснюють газообмін.

10 У процесі еволюції в земноводних сформувалися кінцівки підоймового типу. Серед тверджень, що пояснюють переваги цього надбання, укажіть усі правильні.

А. Завдяки кінцівкам підоймового типу тваринам легше підтримувати положення тіла в просторі.

Б. Кінцівки підоймового типу містять щонайменше один суглоб.

В. Кінцівки підоймового типу дають переваги у швидкості пересування.

Г. Кінцівки підоймового типу дозволяють земноводним увесь час знаходитися у воді.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить