Ветеринарная медицина

Тести з акушерства та гінекології з відповідями

Тест Модуль 3 : Одержання сперми, запліднння.

1

Мета одержання сперми на штучну вагіну:

оцінка якості сперми

технологічна обробка сперми

штучне осіменіння більшої кількостіматок

(ВІРНА) всі перераховані цілі

2

Вимоги до методу або способу одержання сперми:

не існують

в деякій мірі

(ВІРНА) простота виконання, попередження зниження показників кількостіі і якості, збереження високої потенції плідників, відповідність

санітарним вимогам

3

Застосовувалися і застосовуються методи і способи одержання сперми

від плідників:

уретраьні

вагінальні

хірургічні

(ВІРНА) всі перераховані

4

Суть назви метода полягає в:

назві прийому

назві інструменту

(ВІРНА) назві місця одержання

5

Суть назви способу полягає в:

(ВІРНА) назві прийому і методики

назві інструменту

назві місця одержання

6

До вагінальних методів і способів одержання сперми відносять:

уретральний

власно вагінальний

губковий

(ВІРНА) губковий, власно вагінальний

7

До уретральних методів і способів одержання сперми відносять:

масаж ампул сперміопроводів

електроеякуляції, штучних вагін

маструбації, фістульний

(ВІРНА) всі перераховані

8

Недоліки вагінальних способів і методів одержання сперми:

недоліків не існує

(ВІРНА) втрата кількості і якості сперми

гальмування статевих рефлексів

9

Недоліки способу спермозбирача:

недоліків не існує

втрата кількісних і якісних показників сперми

(ВІРНА) можна застосовуватитільки для жеребців, і не практичний

10

Недоліки масажу ампул сперміопроводів:

тільки для крупних плідників

втрата потенції

втрата кількіснихі якісних показників сперми

(ВІРНА) всі перераховані

11

Недоліки способу електроеякуляції:

швидка вирата потенції

проблематичність у застосуванні

(ВІРНА) зниження кількості і якості сперми

всі перераховані

12

В основі фістульного методу лежать оперативні втручання:

(ВІРНА) уретротомія і уретростомія

цистоцентез

кастрація

13

Перевага штучних вагін перед іншими уретральними способами:

переваги не існують

незначні переваги

(ВІРНА) максимально відповідають природнім умовам піхви самок

14

Вимоги до штучних вагін:

температура

тиск

слизькість внутрішньої камери

(ВІРНА) всі перераховані вимоги

15

Найчастіше для виготовлення штучних вагін використовують матеріали:

поліетилен

графіт

(ВІРНА) міцна гума, ебоніт, алюміній, оцинковане залізо

16

Матеріали для виготовлення спермоприймачів:

залізо

алюміній

(ВІРНА) скло, пластмаса, поліетилен

17

Методи знезаражування штучних вагін:

хімічні

фізичні

температурні

(ВІРНА) всі перераховані

18

Для обробки внутрішньої поверхні гумової камери вагіни застосовують вазелін:

ароматизований медичний

білий

жовтий

(ВІРНА) білий, жовтий

19

Стерилізацію вазеліну проводять його кип"ятінням протягом:

5 хвилин

30 хвилин

(ВІРНА) 60 хвилин

20

Стерилізація із застосуванням високої температури для вагін і інструментів

досягається:

дезінфекцією спиртом

(ВІРНА) кип"ятінням, автоклавуванням, сухим жаром, паром

ультрафіолетовим опроміненням

21

При одержанні сперми на вагіну від бугая частіше користуються:

підставними тваринами

механічним фантомом

не використовують нічого

(ВІРНА) підставними тваринами, механічним фантомом

22

Одержання сперми від барана проводять на:

механічному фантомі

(ВІРНА) підставних тваринах

не використовують нічого

23

Одержання сперми від кнура:

на підставну тварину

(ВІРНА) механічний фантом

не використовують нічого

24

Одержання сперми від жеребця проводять на:

механічний фантом

(ВІРНА) механічний фантом, підставну кобилу

підставну кобилу

25

Ультрафіолетова обробка приміщень для взяття сперми після механічної

і вологої обробки щодня проводиться до одержання сперми:

за 5 хвилин

за 15 хвилин

(ВІРНА) за 30-40 хвилин

26

Для дезінфекції порожнини препуція плідників використовують розчин

фурациліну:

1: 1000

(ВІРНА) 1: 5000

1: 10000

27

Значення довжини вагіни для кожного плідника:

(ВІРНА) має

не має

інколи

28

Штучна вагіна для бугаїв зразка 1942 року може застосовуватися для:

жеребців

баранів

(ВІРНА) кнурів

півнів

29

Характерна клінічна ознака закінчення рефлекса еякуляції у бугая і барана:

сонливий стан

підвищена агресивність

(ВІРНА) характерний різкий поштовх

характерний звук

30 Тест

Характерні клінічні ознаки закінчення рефлексу еякуляції у кнура:

витікання значної кількості семені

підвищена агресивність

препинаються рухи пеніса, хвіст закручений догори

(ВІРНА) ритмічне скорочення хвоста, відсутність пульсації підхвостової

(ВІРНА) складки

31

Визначення еякуляту:

доза сперми при осіменінні

доза сперми при розрідженні

(ВІРНА) об"єм сперми за час статевого акту

32

Кількість води в складі сперми:

5-10%

50-80%

(ВІРНА) 90-98%

33

Кількість сухої речовини в спермі:

від 0,5 до 1%

від 50 до 80%

(ВІРНА) від 2 до 10 %

34

Кількість білка в складі сухої речовини сперми:

10-20%

30-40%

40-50%

(ВІРНА) біля 60%

35

Основний вуглевод сперми:

глюкоза

(ВІРНА) фруктоза

крахмал

36

Основний ліпід сперми:

(ВІРНА) лецитин

холестерин

віск

37

Холестерінсперми це яка сполука:

мінеральна

(ВІРНА) органічна

неорганічна

38

Основний фермент сперми:

ліпаза

амілаза

(ВІРНА) гіалуронідаза

39

Основне джерело синтезу лимонної кислоти сперми:

сім"яник

простата

(ВІРНА) міхурцеподібні залози

40

Довжина спермія плідника знаходиться в межах:

10-20 мкм

30-40 мкм

(ВІРНА) 50-80 мкм

100-120 мкм

41

Найдовший відділ спермія:

головка

шийка

тіло

(ВІРНА) хвостик

42

Місцем синтезу спермієм гіалуронідази є:

шийка

тіло

(ВІРНА) акросома

хвіст

-----------------------

43

Основним місцем локалізації ДНК в спермії є:

(ВІРНА) Головка

акросома

тіло

 Тест - 44

Зменшення кількості ДНК в спермії є причиною:

зростання запліднюючої здатності

(ВІРНА) зростання показника неплідності самок

ніяких змін не відбувається

45

З 18 амінокислот гістона головки спермія 25% припадає не:

(ВІРНА) аргінін

аланін

холін

46

Фізіологічною формою руху сперміїв земноводних вважається:

(ВІРНА) манежне

коливальне

прямолінійне

47

Фізіологічною формою руху сперміїв ссавців вважається:

манежне

коливальне

(ВІРНА) прямолінійне

некроспермія

48

Показники швидкості руху сперміїв плідників за 1 хвилину:

(ВІРНА) від 2 до 15 мм

від 20 до 30 мм

від 50 до 100 мм

49

Основні енергетичні джерела сперміїв:

дихання

гліколіз

розпад АТФ

(ВІРНА) всі перераховані

50

Найбільша кількість енергії утворюється при:

(ВІРНА) диханні

гліколізі

розпаді АТФ

51

У порівнянні з клітинами легень спермії поглинають кисню більше чи менше:

(ВІРНА) більше

менше

однаково

52

Зміна рН у кислу сторону гальмує чи прискорює дихання:

(ВІРНА) гальмує

не викликає ніяких змін

прискорює

53

Процес гліколізу більш інтенсивний:

(ВІРНА) в спермі бугая і барана

в спермі кнура і жеребця

54

При зниженні до якої позначки рН спермії гинуть:

(ВІРНА) 6,0 і нижче

5,0 і нижче

7,0 і нижче

55

До чого веде втрата негативного заряду сперміїв :

до активації руху

до звільнення великої кількості гіалуронідази

(ВІРНА) до аглютинації

56

Види аглютинації:

квадратна

ромбоподібна

(ВІРНА) зірчаста, лінійна

57

Яка з аглютинацій вважається зворотньою:

(ВІРНА) зірчаста

лінійна

зірчаста і лінійна

58

Анабіоз сперміїв слід розглядати як процес:

(ВІРНА) фізіологічний

патологічний

перехідний

59

Основу буферної системи сперми складають:

сульфати

нітрати

(ВІРНА) цитрати

60 - Тест

Хімічні речовини і гіпотонічні розчини впливають на сперму:

позитивно

(ВІРНА) негативно

ніяк не впливають

61

Основні методи оцінкиякості сперми плідників:

візуальна або органолептична

мікроскопічна

мікробіологічна або ветеринарно-санітарна

(ВІРНА) всі перераховані

62

Візуальна оцінка якості сперми включає показники:

об"єм, консистенцію

колір

запах, наявність механічних домішок

(ВІРНА) всі перераховані

63

Мікроскопічна оцінка якості сперми включає показники:

активність

густота, процент живих і мертвих сперміїв

концентрація, процент патологічних форм

(ВІРНА) всі перераховані

64

Показни дихальної активності визначається в сепрмі:

кнура і жеребця

(ВІРНА) бугая і барана

кобеля і кроля

-----------------------

65

Показник процента живих сперміїв приблизно відповідає(

(ВІРНА) показнику активності

показнику концентрації

проценту патологічних форм

66

Середній показник об"єму еякулята у бугаїв коливається:

(ВІРНА) 5-15 мл

2-3 мл

20-50 мл

67

Середній об"єм еякулята у барана коливається:

5-10 мл

(ВІРНА) 1-2 мл

10-15 мл

68

Середній об"єм еякуляту у кнура коливається:

25-30 мл

(ВІРНА) 200-400 мл

50-10 мл

69

Середній об"єм еякуляту у жеребця коливається:

20-50 мл

50-60 мл

(ВІРНА) 75-150 мл

70

Показник активності вимірюється:

(ВІРНА) балами

мільярдами

мілілітрами

71

Один бал відповідає проценту сперміїв з прямолінійним рухом:

100%

50%

(ВІРНА) 10%

72

Показник активності сперміїв бугая і барана в еякуляті, який допускається

до розрідження:

не нижче 10 балів

(ВІРНА) не нижче 8 балів

не нижче 5 балів

73

Нормативний показник активності сперміїв в еякуляті кнура:

не нижче 5 балів

(ВІРНА) не нижче 7 балів

не нижче 8 балів

74

Нормативний показник активності сперміїв в еякуляті жеребця:

не нижче 8 балів

не нижче 7 балів

(ВІРНА) не нижче 5 балів

75

Нормативний показник концентрації сперміїв в одержаному еякуляті бугая:

(ВІРНА) 0,5-1,0 млрд.

2-5 млрд.

5-7 млрд.

76

Нормативний показник концентрації сперміїв в еякуляті барана:

0,5 - 0,6 млрд.

(ВІРНА) 1 - 2 млрд.

3- 5 млрд.

77

Нормативний показник концентрації сперміїв в еякуляті жеребця і кнура:

(ВІРНА) не менше 0,15 млрд.

не менше 0,1 млрд.

не менше 0,05 млрд.

78

Показник відсотку патологічних форм сперміїв в еякуляті бугая:

не більше 20%

не більше 18%

(ВІРНА) не більше 14%

79

Показник відсотку патологічних форм сперміїв в еякуляті барана:

(ВІРНА) не більше 14%

не більше 20%

не більше 25%

80

Показник відсотку патологічних форм сперміїв в еякуляті кнура:

не більше 14%

не більше 18%

(ВІРНА) не більше 20%

81

Показник відсотку патологічних форм сперміїв в еякуляті жеребця:

не більше 18%

не більше 20%

(ВІРНА) не більше 25%

82

В еякуляті яких плідників дихальна активність не визначається:

бугая

барана

(ВІРНА) кнура і жеребця

83

Найвищий абсолютний показник виживання сперміїв є:

У жеребця

у кнура

(ВІРНА) у бугая і барана

84

Ветеринарно-санітарна оцінка якості сперми плідників включає показники:

загальне мікробне забруднення

колі - титр

колі - індекс

(ВІРНА) всі згадані показники

85

Чим визначається показник густоти сперми:

концентрацією сперміїв

активністю сперміїв

(ВІРНА) ступенем насичення еякулята сперміями

86

Максимально допустиме загальне мікробне забруднення сперми плідників

з розрахунку на 1 мл еякулята:

(ВІРНА) до 5000 мікробів

до 10000 мікробів

до 20000 мікробів

87

За В. К.Міловановим розріджувачі сперми поділяються на :

2 класи

(ВІРНА) 3 класи

4 класи

88

Сперму бугая розріджують в середньому:

2-4 рази

(ВІРНА) 10-20 разів

50-100 разів

89

Сперму барана розріджують в середньому:

(ВІРНА) в 2-4 рази

в 5-10 разів

в 10-20 разів

90

Сперму кнура розріджують в середньому:

в 2-4 рази

(ВІРНА) в 2-6 разів

в 10-20 разів

91

Сперму жеребця розріджують в середньому:

(ВІРНА) в 2-4 рази

в 5-10 разів

в 10-20 разів

92

Концентрація сперміїв у спермодозі для вівці повинна бути:

не менше 20-50 млн.

не менше 50-60 млн.

(ВІРНА) не менше 80-100 млн.

93

Концентрація сперміїв у спермодозі для корови повинна бути:

(ВІРНА) не менше 10-12 мл

не менше 25-50 мл

не менше 50-100 мл

94

Концентрація сперміїв у спермодозі для свиноматки повинна бути:

не менше 10-20 млрд.

не менше 8-10 млрд.

(ВІРНА) не менше 3-5 млрд.

95

Концентрація сперміїв у спермодозі для кобили повинна бути:

(ВІРНА) не менше 2-3 млрд.

не менше 5-6 млрд.

не менше 8-10 млрд.

96

Допускається до осіменіння заморожена сперма бугая з активністю після

розморожування не нижче:

3-х балів

(ВІРНА) 4-х балів

8-ми балів

97

Основний температурний режим для зберігання сперми бугаїв у даний час:

+6 +10 градусів

+16 +20 градусів

0+4 градусів

(ВІРНА) - 196 градусів

98

Основний температурний режим для зберігання сперми кнурів у даний час:

+6 + 10 градусів

+16 +20 градусів

- 196 градусів

(ВІРНА) всі перераховані

99

Основний температурний режим для зберігання сперми баранів у даний час:

+16 +20 градусів

-196 градусів

(ВІРНА) -196 градусів, +16 +20 градусів

100

Основний температурний режим зберігання сперми жеребців у даний час:

+16 +20 градусів

- 196 градусів

(ВІРНА) +16 +20 градусів, - 196 градусів

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить