Ветеринарная медицина

Тести по темі: Інвазійні хвороби тварин

1. Паразитологія – це:

комплексна біологічна наука

комплексна вірусологічна наука

комплексна хімічна наука

комплексна біохімічна наука

2. Перші повідомлення про паразитологію знаходилися в літописах?

Скрябіна, Догеля, Павловського

Маркевича, Якимова, Крикунова

Аристотеля, Гіппократа, Варрона

Каменського, Романовського

3. Як називається шлях зараження через шкіру?

перкутанний

контактний

аліментарний

трансоваріальний

4. Ветеринарна гельмінтологія вивчає?

паразитичних червів

паразитичних комах

паразитичних кліщів і червів

паразитичних найпростіших

5. Як називається сукупність організмів одного виду, що дають потомство і мають один генетичний фон, яким вони обмінюються?

ареал

бригада

вид

клас

6. На який час залишають відстоюватися розчин при послідовному промиванні?

5 хв

1 хв

20 хв

40–60 хв

7. Як називається співжиття живих організмів, що знаходяться незалежно один від одного?

індиферентне

дружнє

квартирництво

псевдопаразитизм

8. Як називається системна група?

ряд

тип

клас

вид

9. Як називається організм, в якому паразит досягає статевозрілої стадії?

дефінітивний

проміжний

додатковий

резервуарний

10. Як називають паразитів, які в організмі або на поверхні тіла живителя живуть протягом тривалого часу?

постійні

стаціонарні

остаточні

тимчасові

11. Як називається дія зоопаразита, пов’язана з міграцією личинок, яєць, фіксацією їх та розривів в окремих органах?

механічна

трофічна

інокуляторна

трофічна

12. Як називаються хвороби, збудниками яких є організми тваринного походження?

інфекційні

незаразні

інвазійні

респіраторні

13. Як називається ступінь хвороботворного впливу паразита на організм тварин?

патогенність

вірулентність

статистика

симптоматика

14. Як називається слабкий прояв хвороби?

субклінічний

клінічний

неклінічний

хронічний

15тест. Як називається вчення Скрябіна?

деразитація

девастація

дегенерація

дезінфекція

16. Чи розвивається геогельмінт за допомогою проміжних живи­телів?

так

ні

так, але рідко

періодично

17. Клас Nematodа – це:

круглі гельмінти

стьожаки

скреблики

комахи

18. Як називається живитель, в організмі якого личинки не розвиваються, а тільки зберігаються?

додатковий

резервуарний

проміжний

дефінітивний

19. Як називається метод діагностики, за якого досліджують гельмінтів або їх фрагменти?

гельмінтоскопічний

гельмінтоовоскопічний

гельмінтолавроскопічний

гельмінтомікроскопічний

20. До якого з методів дослідження відноситься метод Дарлінга?

гельмінтолавроскопічного

гельмінтоовоскопічного

гельмінтоскопічного

метод нативного мазка

21. Гельмінти, які розвиваються без проміжних живителів – це:

геогельмінти

біогельмінти

трансгельмінти

фітогельмінти

22. Як називаються хвороби, спільні для людей і тварин?

інвазійні

паразитарні

зооантропонози

незаразні

23. До якого типу відносять трематоди?

колючоголові

плоскі гельмінти

круглі гельмінти

стьожаки

24. Трематоди – це:

ектопаразити

тимчасові паразити

ендопаразити

періодичні паразити

25. Трематода належить до класу:

Trematoda

Cestoda

Monogenea

Nematoda

26. Де паразитують фасціоли?

шлунок тварини

жовчні протоки

кишечник

печінка

27. Хто є додатковим живителем при дикроцеліозі?

муха

риба

мурашка

черви

28. При поїданні чого людина заражається опісторхозом?

інвазованої карпової риби

інвазованого м’яса тварини

інвазованої печінки тварин

при вживанні овочів

29. Трематоди – це гермафродити?

ні

так

залежно від паразитування

залежно від локалізації

30. Трематоди за циклом розвитку бувають:

геогельмінти

біогельмінти

біогеогельмінти

трансгельмінти

31. Трематод відносять до типу?

Plathelminthes

Nemathelminthes

Acanthoceрhales

Nemertini

32. Яйця трематод овальної форми на одному з полюсів кришечка?

ні

так

на двох полюсах

недорозвинена

33. Збудником фасціольозу є:

F. hepatica, F. gigantica

Liorchis scotiae

Dicrocoelium lanceatum

Echinostoma revoluum

тест№34. Фасціола має колір та форму?

листоподібну форму коричневого кольору із зеленуватим відтінком

продовгувату форму зеленого кольору з коричневим відтінком

листоподібну форму блідо-рожевого кольору

ланцетоподібної форми, рожевого кольору

35. Чи спостерігаються при фасціольозі набряки міжщелепового простору?

ні

ні, ніколи

так

залежно від інтенсивності інвазії

36. Чи чути хрускіт при розрізанні печінки, ураженої фасціолами?

так

ні

може, але не завжди

шуми тертя

37. Чи лікується фасціольоз?

ні

так

лікування не розроблено

профілактичні заходи

38. Яка будова парамфістом?

гельмінт конічної форми рожевого кольору

гельмінт листоподібної форми зеленого кольору

стрічкоподібний гельмінт рожевого кольору

ланцетоподібної форми, зеленого кольору

39. Проміжним живителем для парамфістом є:

гризуни

прісноводний молюск

люди

мурашка

40. Де локалізуються статевозрілі парамфістоми?

рубець

легені

кишечник

печінка

41. Якого кольору статевозрілі парамфістоми?

зелені

сірі

рожеві

коричневі

42. Яка хвороба викликається збудником Dicroсоеlium laпceatum?

дикроцеліоз

диктіокаульоз

фасціольоз

опісторхоз

43. Збудник опісторхозу – це:

ланцетоподібні паразитичні черви дрібних розмірів

ланцетоподібні паразитичні черви великих розмірів

паразитарні черви блідого кольору

листоподібної форми, зеленого кольору

44. Зараження людей і м’ясоїдних опісторхозом проходить при поїданні:

сирого мало провареного м’яса

фруктів та овочів уражених метоцераріями

сирої або слабомороженої, малосолоної, рідше – в’яленої риби

при поїданні овочів

45. Які розміри звичайної фасціоли?

2–3 см

до 10 см

до 40 см

5–7 см

46. Чи можливе при дикроцеліозі випадання шерсті, набряки в ділянці підгруддя та міжщелепового простору?

так

ні

це неможливо

можливе при наявності нашкірних паразитів

47. Збудником ехіностоматидозу є:

Echinostoma revolutum

Echinococсus

Opisthorchis

Dicrocoelium lanceatum

48. Цестоди – це:

стьожкові черви

сисуни

круглі гельмінти

скреблики

49. Шийка у цестоди – це:

зона росту

зону поділу

зона запліднення

шийка відсутня

50. Центральний нервовий вузол у цестоди розташований:

в шийці

в проглотидах

в сколексі

слаборозвинений

51. Цестоди – це гермафродити?

так

ні

частково

різностатеві

52. Личинки при цистицеркозі у великої рогатої худоби локалізу­ються в тих органах, де інтенсивно циркулює кров?

так

ні

інколи

за сприятливих умов

53. Дефінітивним живителем статевозрілої цестоди при цистицеркозі є:

свині

гризуни

люди

велика рогата худоба

54. Хто є дефінітивним живителем при цистицеркозі бовісному?

свині

собаки

людина

велика рогата худоба

55хвороби. Збудником цистицеркозу целюлозного є:

С. cellulosae

C. сelifitros

C. bovis

С. оvis

56. Збудник цистицеркозу целюлозного має форму:

прозорого міхурця еліпсоподібної форми, заповненого рідиною

міхурця, заповненого рідиною, величиною з горіх;

міхурця з непрозорою оболонкою

міхурця який містить до 300 сколексів

57. Ураження людини цистицеркозом целюлозним проходить:

при виживанні сирого або не провареного чи не прожареного м’яса

при контакті з тваринами

при роботі з трупами

при вживанні риби

58. Чи діагностують цистицеркоз целюлозний прижиттєво?

так

ні

так, але імунобіологічними методами

дослідження мазків крові

59. Личинки цистицеркозу целюлозного локалізується в:

м’язевій тканині

паранхіматозних органах

в легенях

60. Де локалізуються ботріоцефали?

у кишечнику ставкових риб

у кишечнику великої рогатої худоби

у кишечнику дрібної рогатої худоби

під лускою риби

61. Дефінітивним живителем при дипілідіозі м’ясоїдних є:

собаки

блохи

свині

кліщі

62. Збудником монієзіозу є:

Moniezia eхpansa

Moniezia exinococus

Moniezia bovicus

Moniezia bovis

63. Збудником дрепанідотеніозу гусей є:

Drepanidotenia lanceolata

Drepanidotenia Lolinata

Drepanidotenia Giardi

Drepanidotenia Setigera

64. Нематоди належать до типу:

Nemathelminthes

Acanthocephales

Plathelminthes

Apicomplexa

65. Чим покрите зовні тіло в нематод?

кутикулою

шкірою

м’язами

серозною оболонкою

66. Нематоди роздільностатеві?

ні

так, але не всі

так

гермафродити

67. Чи розроблене лікування при трихінельозі тварин?

ні

так

можливо

недостатньо

68. Чи можуть нематоди бути залежно від циклу розвитку гео - та біогельмінтами?

так

ні

ніколи

залежно від умов зовнішнього середовища

69. Яку хворобу викликає Ascaris suum?

парааскароз

аскароз

аскаридіоз

неоаскароз

70. Як проходить зараження аскарозом свиней?

контактно

перкутанно

аліментарно

трансоваріально

71.Аскариди – це:

біогельмінти

геогельмінти

біо-геогельмінти

трансгельмінти

72. Який із клінічних проявів аскарозу свиней зустрічається?

шлунково-кишковий

легенево-кишковий

кишково-печінковий

легеневий

73. Зараження трихінельозом тварин проходить:

при поїданні уражених концентратів

при напуванні з уражених водоймищ

при поїданні трупів, боєнських відходів, гризунів

при поїданні риби

74. Яка хвороба викликається нематодою Parascaris eguоrum?

неоаскароз

параскароз

аскароз

аскаридіоз

75Тест. Парааскариди – це:

геогельмінти

біогельмінти

біо-геогельмінт

трансгельмінт

76. Ентомологія вивчає:

кліщів

комах

гельмінтів

найпростіших

77. У тварин розвивається симуліотоксикоз, від укусу яких комах?

комарі

мухи

мошки

ґедзі

78. На скільки класів поділяється тип членистоногі?

4

2

7

5

79. З кількох відділів складається тіло комах?

3

2

4

6

80. Комаха, яка в стадії імаго не харчується?

ґедзі

оводи

блохи

мошки

81. Комахи – це різностатеві істоти?

так

ні

гермафродити

залежно від способу живлення

82. Інсектициди використовують під час боротьби з:

комахами

кліщами

гельмінтами

найпростішими

83. Репеленти – це:

антигельмінти

відлякуючі

антидоти

принаджуючі

84. Hypoderma bovis викликає:

бовікольоз

гіподермоз

сифункулятози

гастрофільоз

85. Вид мух, личинки яких паразитують у ранах?

кімнатна муха

муха-жигалка

вольфартова муха

зелена м’ясна муха

86. Частіше на гіподермоз хворіють:

продуктивні тварини

тварини середнього віку

молодняк

виснажені тварини

87. Як називається хвороба, що спричиняється личинками шлунково-кишкових оводів?

гастрофільоз

гастрит

гіподермоз

естроз

88. Де блоха відкладає яйця?

шерстний покрив

сміття

фекалії тварин

шкіра тварини

89. Де паразитують личинки 2–3 стадії кишкового оводу?

у шлунку

у сліпій кишці

у дванадцятипалій кишці

у товстому кишечнику

90. Який препарат використовується для знищення вошей?

альбендазол

бутокс

фензол

бровальзен

91. Де паразитує личинка овечого овода?

у носовій порожнині, лобових та придаткових синусах

у шлунково-кишковому тракті та під шкірою

у шкірі

у шерстному покриві

92. Сифункулятози – це хвороба, яку викликають:

воші

блохи

пухопероїди

кровососки

93. У вошей є очі?

так

ні

звичайно є

недорозвинені

94. Скільки разів проводиться обробка тварин при вошивості?

6

1

2

4

95. Якою комахою викликається мелофагоз овець?

овеча кровососка

блохи

оводи

воші

96. Малофаги є постійними ектопаразитами?

ні

так

сезонні

в літній період

Тест97. У комарів кров смокчуть тільки:

личинки

самки

самці

лялечки

98. Чим живляться личинки бліх?

кров’ю

лімфою

органічними рештками або фекаліями дорослих бліх

епідермісом шкіри

99. Місце паразитування Eimeria stiеdae в організмі кролів?

тонкий кишечник

товстий кишечник

печінка

легені

100. Які комахи є проміжними живителями телязій?

мухи-корівниці

оводи

мошки

комарі

101. Через який період повторно слід обробляти тварин проти саркоптозу?

1–2 дні

7–9 днів

2 місяці

4 місяці

102. Де частіше виявляють ехінококові міхури у свиней?

нирки

селезінка

печінка

головний мозок

103. Як проходить зараження свиней балантидіозом?

аліментарно

через укуси комах

аерогенно

перкутанно

104. Чим лікують свиней при балантидіазі?

бровальзен

тилозин

левамізол

альбендазол

105. До якого типу відноситься збудник хілоденельозу риб?

тип плоских червів

членистоногих

тип найпростіших

тип круглі черви

106. Яку форму має ядро збудника іхтіофтиріозу риб?

кулясту

овальну

підковоподібну

грушоподібну

107. Де локалізується збудник бабезіозу коней?

в кишечнику

печінці

еритроцитах крові

легені

108. Який лікарський препарат застосовують при бабезіозі великої рогатої худоби?

бровальзен

панакур

азидин

альбендазол

109. До якого типу відносяться кокцидії?

тип членистоногих

тип круглих червів

тип найпростіших

тип плоскі черви

110. Які вікові групи тварин сприятливі до захворювань на кокцидіози?

дорослі

молодняк

новонароджені тварини

всі вікові групи

111. Скільки спор має ооциста еймерій?

дві

три

чотири

одну

112. Місце локалізації саркоцист в організмі проміжних господарів?

м’язах

селезінці

кишечнику

шлунку

113. Хто є дефінітивним живителем токсоплазмозу?

родина котячих

птахи

людина

тварини

114. Скільки спорозоїтів в оболонці ооцисти криптоспоридії?

чотири

шість

вісім

два

115. Основна клінічна ознака при бабезіозі собак?

випадіння шерсті

підвищена температура

зниження маси тіла

нервові розлади

116. Від якого паразитарного захворювання диференціюють естроз овець?

гастерофільоз

гіподермоз

ценуроз

мелофагоз

117. Назвати місце локалізації криптоспоридій в організмі телят?

печінка

селезінка

кишечник

легені

118. Який матеріал використовують для лабораторної діагностики криптоспоридіозу?

кров

сечу

фекалії

слизові витіки із носових ходів

119. Вкажіть проміжного живителя при метастронгільозі свиней?

мухи-жигалки

дощовий черв’як

молюск

кліщі

120. Збудник якого гельмінтозу паразитує в органах зору тварин?

Thelazia gulosa

Trichuris vulpis

Thysaniezia giardi

Trichuris spiralis

121. Як називаються гельмінти, які розвиваються за участю проміжних живителів?

біогельмінти

геогельмінти

гельмінти

гео-біогельмінти

122. Які жіночі статеві органи відсутні у трематод?

матка

оотип

шийка матки

жовточники

123. Яка стадія личинки виходить із яйця фасціоли?

редій

церкарій

мірацидій

спороциста

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить