Экономические темы

Тести з теми Зовнішньоекономічна діяльність з відповідями

Правильну відповідь виділено жирним шрифтом

1. Дозволено вивозити іноземну валюту за межі України фізичним особам за умов усного декларування:

а) 1000$;

б) 10000$;

в) 100$

г) 3000$

2. Дозволено вивозити іноземну валюту за межі України фізичним особам за умов оформлення митної декларації:

а) 1000$;

б) 10000$;

в) 100$;

г) 3000 грн.

3. Дозволено вивозити іноземну валюту за межі України юридичним особам за умови відображення підзвітною особою в митній декларації повної назви юридичної особи, його місця розташування і номера доручення на вивезення валюти:

а) 1000$;

б) 100000$;

в) 2000$;

г) 3000$

4. Дозволено ввозити в Україну фізичним особам за умов усного декларування:

а) 1000 грн.;

б) чеки до 1000 грн.;

в) платіжні картки;

г) до 3000 грн.

5. Дозволено ввозити в Україну фізичним особам за умов оформлення митної декларації:

а) 1000$;

б) 100$;

в) 3000 грн.;

г) 10 000 грн.

6. Дозволено пересилати в Україну міжнародними поштовими відправленнями готівкою:

а) 200$;

б) 5000$;

в) 100000$;

г) 500$

7. Дозволено пересилати за межі України:

а) 200$;

б) 100$;

в) 100000$;

г) 500$

8. Дозволено транзит через територію України:

а) 30000$;

б) 25000$;

в) 10000$;

г) 20000$

9. Виторг в іноземній валюті з експорту товару має бути перерахований на валютний рахунок протягом:

а) 90 днів;

б) 60 днів;

в) 180 днів

г) 70 днів

10. Виторг в іноземній валюті з експорту аптечної продукції вітчизняного виробництва підлягає зарахуванню на валютний рахунок не пізніше:

а) 90 днів;

б) 60 днів;

в) 180 днів

г) 70 днів

тест 11. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність з моменту:

а) набуття ними статусу юридичної особи;

б) передбачення у статутних документах права здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

в) набуття дієздатності;

г) отримання ліцензії

12. Має право підписувати угоду з третіми особами від свого імені та за свій рахунок:

а) брокер;

б) агент;

в) ділер;

г) маклер.

13. Брокер отримує винагороду, яка називається:

а) компенсаційна винагорода;

б) комісійна винагорода;

в) брокеридж;

г) агентська винагорода

14. При збуті товарів на умовах договорів консигнації та купівлі-продажу посередники частіше за все отримують винагороду:

а) система «кост-плас»;

б) відсотки від ціни експортера;

в) твердою сумою згідно угоди сторін;

г) додаткову винагороду.

15. Доставка товарів змішаним перевезенням — контейнери, пороми, трейлери, судна, не здійснюється за базисною умовою:

а) EXW;

б) FОВ;

в) FСА;

г) DAF.

16. Перевезення товару морським або внутрішнім водним транспортом, продавець здійснює морське страхування:

а) СІР;

б) DEG;

в) FAS;

г) CPT.

17. Продавець здійснює постачання, коли товар перейшов через поруччя судна в порту відвантаження, за що і оплачує витрати і фрахт:

а) CFR;

б) EXW;

в) FAS;

г) СРТ.

18. Продавець несе всі витрати, які пов'язані з транспортуванням товару до місця призначення, за винятком у разі потреби і за будь-які збори в країні призначення. Морські перевезення виключаються:

а) СІР;

б) DDU;

в) DES;

г) DEG.

19. Товар поставляється до сухопутного кордону:

а) CFR;

б) DAF;

в) FОВ;

г) СIF.

20. Згода адресата у встановлений строк укласти договір на умовах, за пропонованих оферентом:

а) акцепт;

б) тверда оферта;

в) вільна оферта

г) договір

№ 21. Ціна на товари, які відповідають цінам, що склалися чи складаються на відповідний товар на ринку експорту (імпорту) на момент здійснення експортної (імпортної) операції з урахуванням умов постачання:

а) індикативна;

б) статистична;

в) ціна товару

г) базисна

22. Ціна, яка дійсна на певний період:

а) тверда;

б) рухлива;

в) періодична.

г) спеціальна

23. Зафіксована ціна при укладенні контракту, яка може бути переглянута надалі, якщо ринкова ціна даного товару до моменту його постачання зміниться:

а) плаваюча;

б) рухлива;

в) періодична

г) спеціальна

24. Ціна товару, що приймається в якості відправної точки при визначенні зовнішньоторговельної ціни даної продукції (товару), а також індексу цін у міжнародній торгівлі в цілому і за окремими видами то варів:

а) тверда;

б) рухлива;

в) базисна

г) періодична

25. Знижки, які нараховуються з прейскурантної чи довідкової ціни:

а) прості;

б) спеціальні;

в) прогресивні;

г) бонусні.

26. Знижки, які надаються привілейованим покупцям, у замовленнях яких найбільш зацікавлений продавець:

а) спеціальні;

б) дилерські;

в) прогресивні;

г) «Сконто».

27. Знижки при розрахунках готівкою і раніше терміну, вказаного в кон тракті:

а) спеціальні;

б) дилерські;

в) прогресивні;

г) «Сконто».

28. Знижка за оборот, надається продавцем своїм постійним агентам за реалізацію визначеної кількості виробів, як за кожну окрему партію, так і за заздалегідь узгоджений річний обсяг обороту:

а) бонусна;

б) спеціальна;

в) прогресивна;

г) дилерська.

29. Знижки, які надаються на продукцію (товари) при постачаннях всередині фірми або у внутрішній торгівлі міжнародних об'єднань і груп:

а) сезонні;

б) спеціальні;

в) прогресивні;

г) закриті.

30. За наявність та повноту свідчень у обліковій картці суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідає:

а) брокер;

б) підприємство;

в) митний інспектор

г) податковий інспектор

31_тест. За достовірність інформації в обліковій картці суб'єкта зовнішньо економічної діяльності відповідає:

а) брокер;

б) підприємство;

в) митний інспектор

г) податковий інспектор

32. Депозитний рахунок відкривається підприємством:

а) на певний строк, згідно договору з банком;

б) на весь час діяльності підприємства;

в) на певний строк для обліку кредитів;

г) на певний строк, визначений наказом про облікову політику

33. Імпортний депозитний вклад відкривається суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності:

а) протягом п'яти банківських днів з моменту вступу в силу бартерного договору;

б) протягом трьох банківських днів з моменту вступу в силу бартерного договору;

в) в день складання бартерної угоди;

г) в день вступу в силу бартерної угоди.

34. Валютні кошти за правом приналежності можуть бути:

а) поточні;

б) депозитні;

в) власні;

г) агентські.

35. Сума попереднього імпортного депозиту визначається:

а) згідно бартерної угоди;

б) у відсотках від загальної вартості бартерної угоди;

в) визначається банком;

г) визначається контрагентом

36. Іноземна валюта на транзитному рахунку може бути власником:

а) використана на відрядження;

б) перерахована на поточний рахунок;

в) перерахована постачальнику;

г) перерахована на картрахунки персоналу.

37. При визначенні помилок у виписках банку необхідно повідомити банк:

а) одразу після їх визначення;

б) протягом 10 днів з дня їх визначення;

в) протягом 5 днів з дня їх визначення;

г) протягом 3 днів з моменту визначення.

38. Доцільно використовувати наступний валютний рахунок за межами України:

а) 314;

б) 3123;

в) 3122;

г) 332.

39. Розрахунки з підзвітними особами в іноземній валюті доцільно враховувати на рахунку:

а) 3772;

б) 3712;

в) 3722;

г) 3721.

40. Визначте документи, які стосуються другорядного валютного контролю:

а) зовнішньоекономічні контракти;

б) облікові картки на кожний вид товарів до кожної митної декларації;

в) накладні, рахунки;

г) вантажні митні декларації.

тест"41. Куплена іноземна валюта на МВРУ зараховується на валютний рахунок:

а) за курсом МВРУ;

б) за курсом проданої іншої іноземної валюти;

в) за курсом НБУ;

г) за курсом, який вказано обслуговуючим банком.

42. Кількість грошових коштів, які перераховуються для купівлі іноземної валюти залежать:

а) від курсу МВРУ на день продажу;

б) від курсу МВРУ за попередній день продажу;

в) від курсу НБУ;

г) від комерційного курсу, встановленого обслуговуючим банком.

43. До якої групи класифікатора валют належить російський рубль:

а) валюти кліринга;

б) 1 групи класифікатора валют;

в) 2 групи класифікатора валют;

г) неконвертовані валюти.

44. Позитивна курсова різниця при дебіторській заборгованості виникає:

а) при торгах на МВРУ;

б) при підвищенні курсу НБУ;

в) при зниженні курсу НБУ;

г) при підвищенні комерційного курсу.

45. Від'ємна курсова різниця при дебіторській заборгованості виникає:

а) при торгах на МВРУ;

б) при підвищенні курсу НБУ;

в) при зниженні курсу НБУ;

г) при зниженні комерційного курсу.

46. При збільшенні курсу НБУ різниця, яка виникає за кредиторською заборгованістю відображається на:

а) рахунку 945;

б) рахунку 714;

в) рахунку 744;

г) рахунку 791.

47. При зниженні курсу НБУ різниця, яка виникає за кредиторською заборгованістю відображається на:

а) рахунку 945;

б) рахунку 714;

в) рахунку 791;

г) рахунку 744.

48. При збільшенні курсу НБУ різниця, яка виникає за дебіторською заборгованістю:

а) рахунку 945;

б) рахунку 714;

в) рахунку 719;

г) рахунку 791.

49. При зниженні курсу НБУ дебіторська різниця, яка виникає за дебіторською заборгованістю відображається на:

а) рахунку 945;

б) рахунку 714;

в) рахунку 942;

г) рахунку 791.

50. Собівартість проданої іноземної валюти визначається за:

а) курсом НБУ проданої валюти на день її перерахування для продажу;

б) курсом МВРУ проданої валюти;

в) курсом НБУ на день її продажу;

г) курсом НБУ на день її отримання.

51:тест. Собівартість проданої валюти може збільшитися за рахунок:

а) комісійної винагороди банку;

б) комісійної винагороди МВРУ;

в) сплати збору до Пенсійного фонду;

г) сплати податку на додану вартість.

52. Для виконання комерційним банком заяв клієнтів на переказ коштів при самостійному виконанні через систему банків-кореспондентів за кордоном необхідно:

а) мати генеральну ліцензію;

б) не мати генеральну ліцензію;

в) генеральна ліцензія не застосовується під час здійснення таких операцій;

г) це питання вирішується окремо стосовно кожного банку.

53. В разі здійснення авансових платежів покупець може виплачувати передбачену суму після отримання гарантії авансу, яка вступає в силу:

а) під час складання угоди з банком;

б) під час складання контракту з нерезидентом;

в) перед надходженням авансу;

г) після надходження авансу

54. В банківському переказі застосовується такий спосіб передачі платіжного доручення за кордон:

а) поштовим переказом;

б) телеграмою;

в) платіжною вимогою-дорученням;

г) через глобальну комп’ютерну мережу.

55. Чим не є документарний акредитив?

а) методом платежу;

б) засобом платежу;

в) формою розрахунків;

г) методом зберігання грошей.

56. Чи впливає на термін дії акредитиву обмеження стосовно надходження валютного виторгу експортера:

а) ні, тому що термін дії акредитиву узгоджується сторонами контракту;

б) так, бо експортеру буде нарахована пеня за недотримання терміну над ходження валютного виторгу протягом 90 календарних днів;

в) ні, бо згідно контракту, усі ризики бере на себе уповноважений банк;

г) так, бо відповідальність повністю покладається на експортера.

57. Інкасове доручення складають:

а) в трьох примірниках;

б) в п'яти примірниках;

в) залежно від угоди;

г) залежно від обслуговуючого банку.

58. Комерційний чек у платіжному обороті між країнами діє протягом:

а) не більше 6 місяців;

б) більше року;

в) залежно від суми чеку;

г) не більше 20 днів.

59. Загальна сума прийняття банком, за одним договором, валютних коштів готівкою від нерезидента не може перевищувати:

а) 1000 доларів США;

б) 10000 доларів США;

в) без обмежень;

г) 5000 доларів США.

60. Оплата акцизного збору проводиться на момент:

а) перерахування грошових коштів за отриманий товар;

б) після реалізації отриманого під час імпорту товару;

в) на момент розмитнення отриманого товару;

г) під час декларування операції імпорту.

61)тест. Видача податкового векселя здійснюється на момент:

а) перерахування грошових коштів за отриманий товар;

б) після реалізації отриманого під час імпорту товару;

в) на момент розмитнення отриманого товару;

г) під час декларування операції імпорту.

62. Погашенням податкового векселя є:

а) оплата вексельної суми протягом терміну, на який припадає 30-й календарний день з моменту видачі такого векселя органу митного контролю;

б) включення вексельної суми до складу податкового зобов'язання протягом терміну, на який припадає 30-й календарний день з моменту видачі такого векселя органу митного контролю;

в) включення вексельної суми до складу податкового зобов'язання протягом терміну, в якому був виданий податковий вексель;

г) оплата вексельної суми протягом терміну, в якому був виданий податковий вексель.

63. Акцизний збір при імпорті товарів обчислюється:

а) тільки у відсотках до митної вартості товару за встановленими ставками;

б) тільки у твердих сумах в Євро з одиниці товару;

в) у відсотках до облікової вартості товару за встановленими ставками;

г) у відсотках до митної вартості одиниці товару або у твердих сумах в Євро з одиниці товару.

64. Податковий вексель не виписується у випадку:

а) наявності податкової заборгованості у платника ПДВ;

б) при ввозі підакцизних товарів, крім тютюнової сировини;

в) при ввозі підакцизних товарів;

г) при ввозі товарів, які належать до товарних груп 28-42 гармонізованої системи опису та кодування товарів.

65. Умови відповідальності за зберігання товару при імпорті під час транспортування його за межами митної території України відображаються в:

а) ВМД;

б) товарно-транспортній накладній;

в) договорі;

г) правилах INCOTERMS 2000.

66. Умови відповідальності за зберігання товару при імпорті під час транспортування його за межами митної території України відображаються в:

а) ВМД;

б) товарно-транспортній накладній;

в) договорі;

г) правилах INCOTERMS 2000.

67. Вартість реалізації при експорті товарів, що перевищує суму попередньої оплати, визначається із застосуванням валютного курсу на дату:

а) визнання доходу від реалізації;

б) перетину митного кордону України;

в) декларування в митних органах України;

г) погашення різниці між попередньою оплатою і вартістю товару

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить