Экономические темы

Тести з теми Зовнішньоекономічна діяльність

1. Платник податку, що здійснює операції з експорту товарів, має право на отримання експортного відшкодування протягом:

а) поточного місяця;

б) 30 календарних днів з дня подання такого розрахунку;

в) місяця, на який припадає 30-й календарний день з дня подання такого розрахунку;

г) поточного кварталу.

2. За ставкою 20% оподатковуються послуги, експорт яких здійснюється:

а) на території України;

б) за межами України;

в) не має значення.

3. При експорті товарної продукції в митні органи можуть надаватися такі види ліцензій:

а) генеральна;

б) разова;

в) індивідуальна;

г) правильні всі відповіді.

4. Оподаткування зовнішньоекономічного бартеру здійснюється за ставкою:

а)0%;

б) 20%;

в) не оподатковується;

г) оподатковується як операція купівлі-продажу;

д) правильні відповіді а), б), г).

5. Під час здійснення бартерної угоди курсова різниця відноситься до рахунку:

а) 714;

б) 945;

в) 744;

г) 974;

д) не визначається.

6. Кінцева бартерна операція у бухгалтерському обліку відображається:

а) за валютним курсом на момент її здійснення;

б) за валютним курсом на момент здійснення першої операції;

в) за валютним курсом, що зазначений у контракті;

г) за валютним курсом, що зазначений у вантажній митній декларації.

7. При порушенні Постанови НБУ щодо реєстрації договорів на отримання іноземних кредитів у банків-нерезидентів підприємство може бути оштрафовано на:

а) 0,3% від суми кредиту;

б) 1,0% від суми кредиту;

в) 1,5% від суми кредиту.

8. Для реєстрації кредитного договору необхідні такі документи:

а) лист-звертання у вільній формі на ім'я начальника територіального управління НБУ;

б) копія кредитного договору;

в) документ про оплату необхідних платежів за надання реєстраційного свідоцтва;

г) правильні всі відповіді;

д) правильні відповіді а), в).

9. В яких випадках нараховуються відсотки з доходу нерезидента на репатріацію?

а) Україна не має підписаної угоди про запобігання подвійного оподаткування;

б) Україна має підписану угоду про запобігання подвійного оподаткування;

в) укладання угоди про запобігання подвійного оподаткування не потрібно.

10. Податок на репатріацію утримується з доходів банків-нерезидентів У сумі:

а) 10%;

б) 15%;

в) 20%.

тест 11. Комерційний кредит — це:

а) кредити, які видаються при акцепті;

б) кредит з відкритого рахунку;

в) акцептно-рамбурсний кредит.

12. Банківський кредит — це:

а) державні гарантії;

б) кредити, які видаються при акцепті;

в) кредит з відкритого рахунку.

13. Найбільш вигідна застава для підприємства при отриманні кредиту:

а) нерухомість;

б) товари в обігу;

в) вексель.

14. Основний недолік валютного кредиту:

а) значний ризик девальвації;

б) значний ризик ревальвації;

в) значний ризик під час застосування крос-курсу.

15. Кредитування експорту це:

а) комерційний аванс;

б) комерційний кредит;

в) комерційна застава.

16. Кредитування імпорту це:

а) комерційний аванс;

б) комерційний кредит;

в) комерційна застава.

17. Довгостроковий кредит банків у іноземній валюті враховується на рахунку:

а) 506;

б) 502;

в) 602.

18. Короткостроковий кредит банків у іноземній валюті враховується на рахунку:

а) 503;

б) 502;

в) 602.

19. Фінансовий кредит — це:

а) товари, які передаються особам на умовах угоди, яка передбачає відстрочку кінцевого розрахунку на визначений строк та під відсотки;

б) засоби, надані банком-резидентом або нерезидентом як позичка на визначений час, для цільового використання та під відсотки;

в) це відстрочка платежу податку на прибуток, з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм.

20. Термін відрядження за кордон не має перевищувати:

а) 30 днів;

б) 20 днів;

г) 60 днів.

21 тест. Термін відрядження за кордон за зовнішньоекономічними договорами не має перевищувати:

а) 30 днів;

б) 60 днів;

г) 1 рік.

22. Якщо термін відрядження за кордон перевищує 60 днів, то підзвітній особі витрати з відрядження оплачують у такому розмірі:

а) 100%;

б) 80%;

г) 90%.

23. На порядок видачі авансу на відрядження:

а) не впливає повернення залишку невитраченого авансу;

б) впливає повернення залишку невитраченого авансу;

в) це не має значення для відрядження за кордон.

24. Під час повернення невитрачених сум у іноземній валюті у відрядженні, підзвітна особа має повернути кошти в касу:

а) в тій же валюті, яку отримала авансом;

б) в національній валюті за курсом НБУ на день надання авансового звіту;

в) на вибір підзвітної особи.

25. Під час компенсації витрат у відрядженні за кордоном, підприємством підзвітній особі виплачуються кошти:

а) в тій самій валюті, яку отримала особа за авансом;

б) в національній валюті за курсом НБУ на день надання авансового звіту;

в) на вибір підзвітної особи.

26. Якщо в рахунок на оплату вартості проживання в готелі включено одноразове харчування, то підзвітній особі виплачуються добові у сумі:

а) 224 грн.;

б) 154 грн.;

в) 98 грн.

27. Якщо в рахунок на оплату вартості проживання в готелі включено дворазове харчування, то підзвітній особі виплачуються добові у сумі:

а) 224 грн.;

б) 154 грн.;

в) 98 грн.

28. Якщо в рахунок на оплату вартості проживання в готелі включено три разове харчування, то підзвітній особі виплачуються добові у сумі:

а) 224 грн.;

б) 154 грн.;

в) 98 грн.

29. Дебіторська заборгованість, яка створена під час видачі авансу під звітній особі в іноземній валюті:

а) визначається за валютним курсом на дату видачі авансу;

б) перераховується на день надання авансового звіту;

в) не перераховується за відрядження ніколи.

30. Дебіторська заборгованість, яка створена під час видачі авансу під звітній особі в іноземній валюті:

а) визнана немонетарною статтею;

б) перераховується на день надання авансового звіту;

в) визначена монетарною статтею.

№ 31. Термін перебування у відрядженні визначається:

а) згідно з відмітками контрольно-пропускних пунктів Прикордонних військ України у закордонному паспорті;

б) згідно до наказу керівника підприємства;

в) згідно підтверджувального листа від закордонного представництва.

32. Якщо дата виїзду (повернення) у відрядження до країн, з якими встановлено повний прикордонний контроль, не співпадає з датами відмітки у закордонному паспорті, то добові витрати за час переїзду через територію України:

а) відшкодуються у порядку, передбаченому для відрядження в межах України;

б) відшкодуються у порядку, передбаченому для відрядження за межами України;

в) для відрядження за кордон не відшкодуються зовсім, а враховуються витрати тільки за межами України.

33. Від'їзд співробітника у відрядження за кордон і повернення в Україну вважається:

а) одним днем відрядження;

б) двома днями відрядження;

в) не впливає на кількість днів відрядження, а враховується термін зазначений у наказі керівника.

34. Якщо сума, надана стороною, яка приймає за кордоном підзвітну особу, більша або дорівнює встановленим нормам добових витрат, то виплату добових на підприємстві:

а) не проводять;

б) проводять у межах встановлених норм;

в) проводять за вирахуванням сум, наданих стороною, яка приймає підзвітну особу.

35. Сума добових за кордон не може бути:

а) меншою ніж 50$;

б) більшою ніж 280 грн.;

в) відповіді а) і б) правильні.

36. Витрати для оплати добових та наймання житлового приміщення за межами України не мають перевищувати:

а) 100$;

б)200$;

в) 300$.

37. Транспортні витрати за межами України не мають перевищувати:

а) 1000$;

б) 500$;

в) 800$.

38. Суб'єктами лізингу не можуть бути:

а) лізингоодержувач;

б) лізингодавець;

в) покупець лізингового майна.

39. Предметом договору фінансового лізингу не можуть бути:

а) земельні ділянки;

б) виробниче обладнання;

в) устаткування.

40. За формою здійснення лізинг не може бути:

а) поворотним;

б) пайовим;

в) неповоротним.

№ 41 тест. Лізингові операції це:

а) надання транспортних послуг;

б) надання страхових послуг;

в) фрахт.

42. Види лізингових операцій:

а) оперативний лізинг;

б) корпоративний лізинг;

в) управлінський лізинг.

43. Термін фінансової оренди майна, протягом якого воно амортизується:

а) не менш ніж 75%;

б) не менш ніж 70%;

в) не більш ніж 75%.

44. Предметами лізингу не бувають:

а) транспортні засоби;

б) обладнання промислового призначення;

в) природні об'єкти.

45. Форми розрахунків при здійсненні лізингових операцій:

а) банківський переказ;

б) вексель;

в) чек.

46. Під час здійснення лізингових операцій оподаткування їх проводить ся як до:

а) операцій купівлі-продажу;

б) бартерних операцій;

в) комісійних операцій.

47. Під час розрахунків з нерезидентом за оренду перерахування його до ходів здійснюється:

а) у сумі всієї орендної плати;

б) у сумі орендної плати за вирахуванням податку на репатріацію;

в) на погляд бухгалтера-резидента.

48. Під час перерахування орендної плати здійснюється нарахування відсотків на репатріацію у сумі:

а) 15%;

б) 10%;

в) 13%.

49. Вид піднаймання предмету лізингу, відповідно до якого лізингоотримувач за договором лізингу передає третім особам у користування предмет лізингу, отриманий раніше від лізингодавця за договором лізингу, називається:

а) вендщорліз;

б) сублізинг;

в) поворотний лізинг.

50. Під час вивезення готової продукції за межі митної території України погашається простий вексель і підприємство:

а) сплачує мито;

б) сплачує митний збір;

в) нічого не сплачує, бо всі платежі входять до суми погашеного векселя.

тест_51. Для продажу готової продукції на митній території України, виготовленої з використанням давальницької сировини замовника, необхідно:

а) оформити ВМД без її фактичного ввезення;

б) оформити ВМД на імпорт після фактичного її вивезення;

в) оформити акт прийому-передачі.

52. Під час вивезення для переробки давальницької сировини за межі митної території України, український замовник має сплатити:

а) мито;

б) митні збори;

в) ПДВ за ставкою 20%.

53. Під час ввезення на митну територію України готової продукції, виготовленої з давальницької сировини українського замовника, він звільняється від обкладання:

а) митом;

б) митним збором;

в) акцизним збором.

54. Витрати з оплати послуг сторонніх організацій з переробки сировини у замовника відображаються по дебету рахунку:

а) 23;

б) 281;

в) 26.

55. Готова продукція, виготовлена з давальницької сировини, відображається на рахунку:

а) 26;

б) 023;

в) 281.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить