Технические темы

Тести з інженерної графіки

1. Який масштаб зображення відповідає зменшеній у 2 рази дійсній величині предмета?

1.  М1:4

2.  М1:1

3.  М2:1

4.  М1:2,5

5.  М1:2

2. Який масштаб зображення відповідає збільшеній у 4 рази дійсній величині предмета?

1.  М2:1

2.  М1:4

3.  М1:5

4.  М4:1

5.  М1:1

3. Який з нижче наведених масштабів збільшення не відповідає стандартним?

1.  М2:1

2.  М4:1

3.  М6:1

4.  М2,5:1

5.  М10:1

4. Який з нижче наведених масштабів зменшення не відповідає стандартним?

1.  М1:2,5

2.  М1:10

3.  М1:3

4.  М1:2

5.  М1:5

5. Якому позначенню формату відповідають розміри аркуша 210×297мм?

1.  А1

2.  А3

3.  А4

4.  А2

5.  А0

6. Якому позначенню формату відповідають розміри аркуша 297×420мм?

1.  А1

2.  А3

3.  А0

4.  А4

5.  А2

7. Якому позначенню формату відповідають розміри аркуша 420×594мм?

1.  А1

2.  А4

3.  А0

4.  А2

5.  А3

8. Якому позначенню формату відповідають розміри аркуша 594×841мм?

1.  А3

2.  А0

3.  А1

4.  А2

5.  А4

9. Якому позначенню формату відповідають розміри аркуша 841×1189мм?

1.  А1

2.  А4

3.  А0

4.  А2

5.  А3

10. Які розміри аркуша відповідають формату А1?

1.  841×1189мм

2.  594×841мм

3.  420×594мм

4.  297×420мм

5.  210×297мм

11. Які розміри аркуша відповідають формату А2?

1.  594×841мм

2.  841×1189мм

3.  420×594мм

4.  297×420мм

5.  210×297мм

12. Які розміри аркуша відповідають формату А3?

1.  841×1189мм

2.  594×841мм

3.  420×594мм

4.  297×420мм

5.  210×297мм

13. Які розміри аркуша відповідають формату А4?

1.  594×841мм

2.  841×1189мм

3.  420×594мм

4.  297×420мм

5.  210×297мм

14. Які розміри аркуша відповідають формату А0?

1.  841×1189мм

2.  594×841мм

3.  420×594мм

4.  297×420мм

5.  210×297мм

15. Виріб, виготовлений з однорідного матеріалу, без використання складальних операцій, це:

1.  складальна одиниця

2.  комплект

3.  деталь

4.  комплекс

5.  редуктор

16. Виріб, складові частини якого з’єднуються між собою складальними операціями, це?

1.  деталь

2.  комплекс

3.  втулка

4.  складальна одиниця

5.  комплект

17. Два або більше виробів, не з’єднаних між собою на підприємстві-виробнику, але призначені для виконання взаємозв’язаних експлуатаційних функцій, це?

1.  комплект

2.  деталь

3.  комплекс

4.  редуктор

18. Два або більше виробів, не з’єднаних між собою на підприємстві-виробнику, які мають загальне експлуатаційне призначення допоміжного характеру, це?

1.  комплекс

2.  втулка

3.  складальна одиниця

4.  комплект

19. Документ, що містить у собі зображення деталі та дані, необхідні для її виготовлення, це:

1.  Схема

2.  Креслення деталі

3.  Специфікація

4.  Креслення складальної одиниці

20. Документ, який містить у собі зображення складальної одиниці та інші дані, необхідні для ЇЇ виготовлення, це:

1.  Схема

2.  Креслення деталі

3.  Креслення складальної одиниці

4.  Габаритне креслення

21. Текстовий документ, що містить у собі перелік складових частин виробу та їх загальну кількість, це:

1.  Схема

2.  Креслення деталі

3.  Специфікація

4.  Технічні умови

22. Документ, який містить у собі загальне зображення виробу та його габаритні розміри, це:

1.  Схема

2.  Креслення деталі

3.  Креслення складальної одиниці

4.  Габаритне креслення

23. Документ, що містить у собі у вигляді умовних позначень, зображення складових частин та зв’язки між ними, це:

1.  Схема

2.  Креслення деталі

3.  Специфікація

4.  Креслення складальної одиниці

24. Текстовий документ, який визначає конструкцію виробу, взаємодію його основних складових частин та пояснює принцип його роботи, це:

1.  Інструкція по експлуатації

2.  Креслення деталі

3.  Креслення складальної одиниці

4.  Габаритне креслення

25. Текстовий документ, що містить вимоги до виробу, його виготовлення, контролю, приймання та постачання, це:

1.  Схема

2.  Технічні умови

3.  Специфікація

4.  Креслення складальної одиниці

26. Документ, який містить у собі загальне зображення виробу, габаритні, установчі розміри та вимоги до його монтажу, це:

1.  Інструкція по експлуатації

2.  Монтажне креслення

3.  Креслення складальної одиниці

4.  Габаритне креслення

27. Яку назву має лінія, що зображає невидимі контури предмета?

1.  Основна суцільна товста

2.  Основна суцільна тонка

3.  Штрихова

4.  штрихпунктирна

5.  штрих пунктирна з двома точками

28. Яку назву має лінія, що зображає видимі контури предмета?

1.  Штрихова

2.  Основна суцільна товста

3.  штрихпунктирна

4.  Основна суцільна тонка

5.  Основна товста розірвана

29. Яку назву має лінія, що зображає осьові лінії?

1.  Основна суцільна товста

2.  Основна товста розірвана

3.  штрихпунктирна

4.  Основна суцільна тонка

5.  Штрихова

30. Яку назву має лінія, що зображає розрізи та перерізи?

1.  Штрихова

2.  Основна товста розірвана

3.  Основна суцільна товста

4.  штрих пунктирна з двома точками

5.  Основна суцільна тонка

31. Яку назву має лінія, що зображає лінії згину в розгортках?

1.  Основна товста розірвана

2.  штрих пунктирна з двома точками

3.  Основна суцільна товста

4.  суцільна тонка хвиляста

5.  Штрихова

32. Яку назву має лінія, якою зображаються розмірні та виносні лінії?

1.  Штрихова

2.  суцільна тонка хвиляста

3.  Основна товста розірвана

4.  Основна суцільна тонка

5.  Основна суцільна товста

33.Тест. Яку назву має лінія, що зображає лінію обриву?

1.  штрих пунктирна з двома точками

2.  Основна суцільна товста

3.  суцільна тонка хвиляста

4.  Основна товста розірвана

5.  штрихпунктирна

34. Яку назву має лінія, що зображає довгу лінію обриву?

1.  Основна суцільна товста

2.  штрихпунктирна

3.  суцільна тонка зі зломом

4.  Штрихова

5.  Основна товста розірвана

35. Який тип лінії, позначений літерою А. використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховки

4.  розмежування вигляду і розрізу

5.  невидимого контуру

36. Який тип лінії, позначений літерую Б. використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховки

4.  розмежування вигляду і розрізу

5.  невидимого контуру

37. Який тип лінії, позначений літерою В, використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховка

4.  розмежування

5.  невидимого контуру

Тест - 38. Який тип лінії, позначений літерою Д, використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховки

4.  розмежування вигляду і розрізу

5.  невидимого контуру

39. Який тип лінії. позначений літерою А. використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  розмірний

3.  штриховки

4.  виносний

5.  невидимого контуру

40. Який тип лінії, позначений літерою Б. використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  розмірний

3.  штриховки

4.  виносний

5.  невидимого контуру

41. Який тип лінії, позначений літерою В, використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  розмірний

3.  штриховки

4.  виносний

5.  невидимого контуру

42. Який тип лінії, позначений літерою Д, використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  розмірний

3.  штриховки

4.  виносний

5.  невидимого контуру

43. Який тип лінії, позначений літерою Е. використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  розмірний

3.  штриховки

4.  виносний

5.  розмежування вигляду і розрізу

44. Який тип лінії, позначений літерою К, використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  розмірний

3.  штриховки

4.  виносний

5.  центровий

45. Який тип лінії, позначений літерою К. використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховки

4.  розрізу

5.  центровий

46. Який тип лінії, позначений літерою Б, використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховки

4.  розрізу

5.  центровий

47. Який тип лінії, позначений літерою В. використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховки

4.  розрізу

5.  центровий

48. Який тип лінії, позначений літерою Д, використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховки

4.  розрізу

5.  центровий.

49. Який тип лінії, позначений літерою Е, використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховки

4.  розрізу

5.  невидимого контуру

50. Який тип лінії, позначений літерою Л. використано на кресленні?

1.  видимого контуру

2.  осьовий

3.  штриховки

4.  розрізу

5.  центровий

51 - Тест. Який матеріал, графічно зображений штриховкою в розрізі, показано на рисунку?

1.  дерево

2.  метал

3.  неметал

4.  скло

5.  бетон

52. Який матеріал, графічно зображений штриховкою в розрізі, показано на рисунку?

1.  дерево

2.  метал

3.  неметал

4.  скло

5.  бетон

53. Який матеріал, графічно зображений штриховкою розрізі, показано на рисунку?

1.  дерево

2.  рідина

3.  неметал

4.  скло

5.  бетон

Тест з інженерної графіки № 54. Який матеріал, графічно зображений штриховкою розрізі, показано на рисунку?

1.  Дерево

2.  Метал

3.  Неметал

4.  скло

5.  бетон

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить