Технические темы

Тести з дисципліни "ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ "

1. Індуктор нагрівальний – це:

1.пристрій, в якому висока постійна напруга створюється за допомогою механічного перенесення електростатичних зарядів;

2.сукупність електродів, певним чином пов'язаних між собою і живлячою мережею, призначених для підведення струму до середовища, що нагрівається.;

3.пристрій для перенесення теплової енергії від джерела низкопотенціальної теплової енергії (з низькою температурою) до споживача (теплоносію) з вищою температурою ;

4.котушка індуктивності, в якій здійснюється нагрів вихровими струмами електропровідних тіл.

2.Тест. Нагрівальний елемент в трубчастому електронагрівачеві - це:

1. металевий провідник, виконаний із сплаву з низьким питомим опором;

2. інфрачервоний нагрівальний елемент;

3. металевий провідник, виконаний із сплаву з високим питомим опором;

4. ущільнений ізолюючий матеріал, навколо електронагрівного елементу.

3. Термоелектричні явища – це:

1. процес зміни концентрації електроліту в розчині під дією електричного струму.

2. сукупність фізичних явищ, обумовлених взаємозв'язком між тепловими і електричними процесами в металах і напівпровідниках;

3. сукупність ефектів, пов'язаних з дією магнітного поля на електричні властивості провідників (металів і напівпровідників), по яких тече струм.

4. сукупність ефектів, пов'язаних з дією магнітного поля на електро - і теплопровідність твердотілих провідників.

4. Тепловий насос - це:

1.пристрій, що перетворює тепло на механічну енергію, використовує залежність теплового розширення речовини від температури

2.гідравлічна машина, що перетворює механічну енергію приводного двигуна в енергію потоку рідини;

3.пристрій для перенесення теплової енергії від джерела низкопотенціальної теплової енергії (з низькою температурою) до споживача (теплоносію) з вищою температурою;

4.пристрій, що служить для видалення (відкачування) газів або пари до певного рівня тиску.

5. Який вид поширення тепла у інфрачервоного нагрівача?:

1. контактний;

2. конвекційний;

3. хвилевий;

4. комбінований.

6. Яка величина характеризує температурний коефіцієнт опору провідника:

1. величина, що характеризує залежність зміни опору провідника при зміні температури;

2. величина, що характеризує залежність зміни опору провідника при зміні часу нагріву;

3. величина, що характеризує залежність зміни температури провідника при зміні часу нагріву;

4. величина, що характеризує залежність зміни опору провідника при зміні часу розігрівання.

7. Електрофільтр - це:

1. апарат для видалення з промислових газів зважених рідких або твердих часток шляхом іонізації цих часток при проходженні газу через область коронного розряду і наступного осадження на електродах;

2. апарат що очищає повітря і який насичує його в приміщенні негативно зарядженими цілющими аерофонами;

3. апарат призначений для розподілу сипких матеріалів в електричних полях;

4. апарат призначений для нанесення порошкових фарб.

8. Джерело теплоти при електродуговому зварюванні :

1. газовий факел, що утворюється при згоранні суміші кисню і горючого газу;

2. флюс, що знаходиться між зварюваними виробами, розігрівається електричним струмом, що проходить через нього;

3. електрична дуга, що виникає між торцем електроду і зварюваним виробом при протіканні зварювального струму в результаті замикання зовнішнього ланцюга апарату електрозварювання;

4. плазмовий струмінь, що отримується при іонізації робочого газу в проміжку між електродами.

9. Як відбувається виділення тепла при індукційному нагріві:

1. при проходженні електричного струму по провіднику в результаті зіткнень вільних електронів з його атомами і іонами провідник нагрівається;

2. внаслідок хаотичного руху іонів теплоносія від от одного електрода до другого з частотою 50 Гц, що і викликає швидке підвищення температури теплоносія;

3. нагрівання матеріалів електричними струмами, які індуктуються змінним магнітним полем;

4. на принципі так званого "дипольного зрушення", яке відбувається під дією електричного поля в матеріалах, що містять полярні молекули.

10. Який спосіб нагріву застосовують в електрокалориферах?

1. непрямий нагрів опором;

2. індукційний;

3. діелектричний;

4. прямий нагрів опором.

Тсет - 11. Як зминеться питомий опір води при підвищенні її температури від 20 до 1000С, якщо питомий опір води при температурі 200С дорівнює 20 Ом·м.

1. зменшиться у 5 раз;

2. збільшится у 3 рази;

3. буде незмінним;

4. зменшится у 3 рази.

12. Електростатичний генератор –

1. це пристрій, в якому висока постійна напруга створюється за допомогою механічного перенесення електростатичних зарядів;

2. теплообмінний апарат для виробництва водяної пари з тиском вище атмосферного за рахунок теплоти первинного теплоносія, що поступає з ядерного реактора;

3. електрична машина, що перетворює механічну енергію в електричну енергію змінного струму;

4. електрична машина, що перетворює механічну енергію в електричну енергію постійного струму.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить