Технические темы

Тест по дисципліні монтаж енергетичного обладнання і систем керування з відповідями

Варіант тестів № 1

1. Якими літерами позначаються плавкі запобіжники?

1. FU

2. KM

3. FB

4. QS

2. Літерні позначення на схемах електричних принципових проставляють:

1. знизу або зліва

2. справа або зверху

3. тільки знизу

4. тільки зліва

Тест - 3. Схема електричних з’єднань:

1. відображає всі електричні елементи, зв'язки між ними та дає повне розуміння роботи установки.

2. відображає окремі процеси, які відбуваються у колах пристроїв і їх використовують при вивченні загального принципу дії.

3. показує способи підключення електроустановок.

4. показує з’єднання складових частин виробу і визначає проводи, джгути, кабелі якими здійснюються ці з’єднання, а також місця їх приєднань і вводу.

4. Електроустановки за класом напруги розподіляють на:

1. установки напругою до 1000 В і напругою понад 1000 В.

2. установки напругою до 400 В і напругою понад 400 В.

3. установки напругою до 36 В і напругою понад 36 В.

4. установки низької, середньої та високої напруги.

5. ПМЛ, ПМЕ, ПМА, ПМ це серія:

1. автоматичних вимикачів.

2. теплових реле.

3. магнітних пускачів.

4. плавких запобіжників.

6. Пневматичні приставки затримки часу (наприклад, серії ПВИ) забезпечують:

1. розмноження контактів.

2. можливість мати контакти із затримкою часу від 0,1 до 180 с.

3. більш надійне спрацювання магнітних пускачів

4. можливість мати контакти із затримкою часу від 1 до 20хв.

7. Автоматичні вимикачі призначені для:

1. захисту електричних мереж від перевантажень

2. захисту електричних мереж від перевантажень і струмів короткого замикання

3. захисту електродвигунів від перегріву.

4. для дистанційного керування електродвигунами.

8. Тепловий розчіплювач в автоматичному вимикачі захищає електричну установку від:

1. тривалої дії струмів перевантаження.

2. струмів короткого замикання

3. перенапруг.

4. обрива фази.

9. При перевантаженні в 20% теплове реле повинно спрацювати через:

1. не повинно спрацювати.

2. без витримки часу.

3. 20 хвилин.

4. 1 хвилину.

10. Опір повторного заземлення ПЛ напругою 0,38 кВ незалежно від пори року повинен бути:

1. опір не регламентується

2. не більше 4 Ом

3. не менше 10 Ом.

4. не більше 10 Ом.

11. По роду матеріалів, якими ізолюються струмопровідні жили силові кабелі розрізняють:

1. з паперовою та з пластмасовою ізоляцією.

2. з паперовою, з пластмасовою і гумовою ізоляцією.

3. ізоляція лише гумова.

4. ізоляція лише поліхлорвінілова.

12. Якими символами позначають плавкі запобіжники?

1

2

3

4

13. Як в електричних схемах розташування на планах позначається лінія електричного зв'язку?

1

2

3

4

14. Від яких анормальних режимів роботи захищає пристрій УВТЗ-1 електродвигун?

1. Від перенапруги.

2. Від перегріву.

3. Від асиметрії напруги.

4. Від усіх вищезгаданих режимів.

15. Які схеми показують окремі процеси, які відбуваються у колах пристроїв і їх використовують при вивченні загального принципу дії?

1. Принципові (повні) схемі (Э3)

2. Функціональні (Э2)

3. Схеми з'єднань (монтажні) (Э4)

4. Схеми приєднання (Э5)

16. Дистанційні розчіплювачі в автоматичному вимикачі призначені:

1. дистанційного керування електродвигуном.

2. дистанційного захисту струмоприймачів.

3. дистанційного відключення автоматичного вимикача.

4. дистанційного включення автоматичного вимикача.

17. Відстань між сусідніми заземлювачами ПЛ до 1кВ повинна бути:

1. більша ніж 15 м.

2. менша ніж 100 м

3. не регламентується

4. більша ніж 100 м.

18. Апарати захисту слід встановлювати в місцях мережі, де переріз провідника:

1. зростає;

2. зменшується;

3. не змінюється;

4. не залежить від перерізу проводу.

19. Над пішохідними доріжками світильники зовнішнього освітлення повинні встановлюватися на висоті не менше:

1. 2,8 м;

2. 3 м;

3. 5 м;

4. 6 м.

20. Приставки контактні серії ПКИ на 2 і 4 групи призначено для:

1. отримання контактів із затримкою часу.

2. розширення комутації силових кіл.

3. розширення комутації силових кіл та кіл керуввання.

4. розширення можливості використання контакторів в системах автоматизації технологічних процесів

21. Для улаштування повітряних ліній ПЛІ до 1 кВ слід застосовувати проводи:

1. алюмінієві;

2. мідні;

3. самонесучі ізолюючі проводи;

4. стальні.

22. Транспортна упаковка електродвигунів забезпечує захист від:

1. механічного пошкодження;

2. попадання прямих сонячних променів;

3. зволоження ізоляції обмоток;

4. захисту від крадіжок.

23. Кабелі необхідно укладати з запасом по довжині:

1. 2 – 5 %;

2. 3 – 7 %;

3. 1 – 3 %;

4. 7– 8 %.

24. Для приєднання до мережі настільних, переносних і ручних світильників повинні виконуватися гнучкими мідними проводами перерізом не менше:

1. 0,5 мм2;

2. 0,75 мм2;

3. 1,0 мм2;

4. 1,5 мм2.

25. Цілісність ізоляції електродвигуна перевіряють наступним вимірювальним приладом:

1. вольтметром;

2. ватметром;

3. мегомметром;

4. амперметром.

26. PEN (PE) провідник ПЛ з неізольованими проводами слід розташовувати:

1. на окремій опорі;

2. нижче фазних проводів;

3. вище фазних проводів;

4. посередині.

27. З’єднання захисних та заземлюючих провідників між собою необхідно здійснювати методом:

1. скрутки;

2. окінцьовування;

3. гвинтовим з’єднанням та зварюванням;

4. пайки.

28. Електродвигуни повинні бути встановлені від конструкції будівель на відстані:

1. не менше 5 м;

2. не менше 3 м;

3. не менше 1 м;

4. не менше 4 м.

29. Відгалуження від розподільчих мереж до підвісних світильників зовнішнього освітлення повинні виконуватися гнучкими мідними проводами перерізом не менше:

1. 0,5 мм2;

2. 0,75 мм2;

3. 1,5 мм2;

4. 2,5 мм2.

30. Відстань по вертикалі від неізольованих проводів ПЛ до поверхні землі в населеній місцевості повинна складати:

1. 6 м;

2. 3 м;

3. 10 м;

4. 8 м.

Варіант тестів № 2

1. Якими літерами позначаються автоматичні вимикачі?

1. FU

2. KM

3. FB

4. QF

2. Запис на ділянці схеми електричних з’єднань L1(+6:С1) означає:

1. що провід під номером L підключається до 1-го апарату на контакт 6:С1

2. що провід під номером С1 підключається до апарату L1 на контакт 6

3. що провід під номером L1 підключається до 6-го апарату на контакт С1

4. що провід під номером 6 підключається до щита L1 на контакт С1

3. Схема підключень показує:

1. окремі процеси, які відбуваються у колах пристроїв і їх використовують при вивченні загального принципу дії.

2. зовнішні підключення виробу.

3. всі електричні елементи, зв'язки між ними та дає повне розуміння роботи установки.

4. як з'єднані апарати керування та захисту між собою в шафі керування.

4. Шляхові вимикачі призначені для:

1. пуску та зупинки електродвигунів

2. комутації електричних кіл управління в електроприводах.

3. захисту від перевантажень

4. комутації силових кіл.

5. Блокування реверсивних магнітних пускачів призначене для:

1. можливості одночасної роботи магнітних пускачів

2. шунтування кнопки пуск.

3. узгодження роботи двох реверсивних пускачів

4. виключення їх одночасного включення.

6. Призначення обмежувачів перенапруг ОПН?

1. Для обмеження перенапруги живлячої мережі.

2. Для обмеження струмів комутації.

3. Для обмеження комутаційних перенапруг, які виникають при відключенні пускача на котушках управління.

4. Для обмеження струмів короткого замикання.

7. Електромагнітний розщеплювач в автоматичних вимикачах служить для:

1. захисту від коротких замикань.

2. захисту від перевантажень

3. захисту від перегріву.

4. захисту від електромагнітних полів.

8. Електротеплові реле призначені для:

1. захисту електродвигунів від коротких замикань.

2. захисту електродвигунів від тривалих перевантаженнь.

3. захисту від перенапруг.

4. захисту електродвигунів від асиметрії напруги.

9. Повітряні лінії за напругою розрізняють:

1. до 36 В та вище 36В

2. низької, середньої та високої напруги

3. до 10 кВ та вище 10 кВ (до 750 кВ)

4. до 1 кВ та вище 1 кВ (до 750 кВ)

10. Силові кабелі призначені:

1. для передавання електричних сигналів управління

2. для передавання електричних сигналів зв’язку та.

3. для передавання і розподілу електричної енергії.

4. для передавання електричних сигналів сигналізації

11. По роду захисту ізоляції жил кабелів від впливу зовнішнього середовища силові кабелі розрізняють:

1. кабелі в металевій, пластмасовій і гумовій оболонці;

2. кабелі в металевій, гумовій і без оболонки

3. тільки в гумовій оболонці

4. тільки в пластмасовій оболонці

12. Якими символами позначають резистор постійний?

1

2

3

4

13. Як в електричних схемах розташування на планах позначаються: лінія електричного зв'язку з відгалуженням?

1

2

3

4

14. Який параметр контролюється в електродвигуні при використанні УВТЗ-1?

1. Струм обмоток статора.

2. Температура обмоток статора.

3. Напруга обмоток статора.

4. Температура та струм обмоток статора

15. Які електричні схеми визначають повний склад елементів і зв'язків між ними, і як правило дають детальне уявлення про принцип роботи установки.

1. Функціональні (Э2)

2. Схеми з'єднань (монтажні) (Э4)

3. Схеми приєднання (Э5)

4. Принципові (повні) схемі (Э3)

16. Апарати захисту слід встановлювати в місцях мережі, де переріз провідника:

1. зростає;

2. зменшується;

3. не змінюється;

4. не залежить від перерізу проводу.

17. Над пішохідними доріжками світильники зовнішнього освітлення повинні встановлюватися на висоті не менше:

1. 2,8 м;

2. 3 м;

3. 5 м;

4. 6 м.

18. Для улаштування повітряних ліній ПЛІ до 1 кВ слід застосовувати проводи:

1. алюмінієві;

2. мідні;

3. самонесучі ізолюючі проводи;

4. стальні.

19. Відстань між сусідніми заземлювачами ПЛ до 1кВ повинна бути:

1. більша ніж 15 м.

2. менша ніж 100 м

3. не регламентується

4. більша ніж 100 м.

20. Відстань між сусідніми заземлювачами ПЛ до 1кВ повинна бути:

1. більша ніж 15 м.

2. менша ніж 100 м

3. не регламентується

4. більша ніж 100 м.

21. Лічильник електричної енергії повинен встановлюватися з нахилом не більше:

1. 0,5º;

2. 1º;

3. 5º;

4. 10.

22. Довжина прольоту відгалуження до вводу в будівлях не повинна перевищувати:

1. 15 м;

2. 20 м;

3. 25 м;

4. 30 м.

23. Мінімальна припустима висота від підлоги до коробки затискачів лічильника:

1. 0,4 м;

2. 0,8 м;

3. 1,2 м;

4. 1,7 м.

24. Відстань проводів ПЛ до автодороги в населеній місцевості складає:

1. 4 – 5 м;

2. 4,5 – 5,5 м;

3. 6 м;

4. 8 м.

25. Диференційний вимикач використовується для захисту:

1. людини від ураження електричним струмом;

2. мережі і обладнання від струмів короткого замикання;

3. обладнання від тривалих струмів перенавантаження;

4. обриву фазного проводу.

26. При паралельній прокладці декількох кабелів в одній траншеї відстань між ними по горизонталі повинна бути не менше:

1. 50 мм;

2. 100 мм;

3. 150 мм;

4. 200 мм.

27. При прокладанні кабелів в землі рекомендується в одній траншеї прокладати не більше:

1. шести силових кабелів;

2. одного силового кабелю;

3. трьох силових кабелів;

4. десяти силових кабелів.

28. Повітряною лінією електропередачі називають пристій для передачі:

1. напруги по проводам;

2. струму по проводам;

3. електроенергії по проводам;

4. теплової енергії.

29. Анкерні опори встановлюються через кожні:

1. 2…3 км лінії;

2. 3…5 км лінії;

3. 5…7 км лінії;

4. 7…10 км лінії.

30. Пересікати проходи для людей кабельними лініями можна на висоті не менше:

1. 1,8 м;

2. 1,5 м;

3. 0,5 м;

4. 3 м.

Варіант тестів № 3

1. Якими літерами позначаються теплові реле?

1. FU

2. KК

3. FB

4. QS

2. Структурна схема:

1. відображає окремі процеси, які відбуваються у колах пристроїв.

2. відображає всі електричні елементи, зв'язки між ними та дає повне розуміння роботи установки.

3. визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення і взаємозв’язки?

4. відображає зовнішні підключення пристрою.

3. По ступеню захисту від зовнішнього середовища ЕУ (родом установки) розділяють на:

1. відкриті (зовнішні) та закриті (внутрішні)

2. не поділяються

3. захищені та незахищені

4. 1-го ступеню, 2-го ступеню, 3-го ступеню

4. Світлосигнальні індикатори призначені:

1. для освітлення пульту керування.

2. для індикації стану електричних кіл.

3. лише для індикації аварійних режимів.

4. для вимірювання освітленості.

5. Приставки контактні серії ПКИ на 2 і 4 групи призначено для:

1. отримання контактів із затримкою часу.

2. розширення комутації силових кіл.

3. розширення комутації силових кіл та кіл керуввання.

4. розширення можливості використання контакторів в системах автоматизації технологічних процесів

6. Заземлюючий пристрій це:

1. металева конструкція яка розташована в землі.

2. елементи конструкцій які мають електричний зв'язок із землею.

3. сукупність заземлювача та заземляючих провідників

4. електроди які розташовані в землі та зварені між собою.

7. Розчіплювавачі мінімальної напруги в автоматичному вимикачі призначені для:

1. захисту мережі від зниження напруги нижче допустимого значення.

2. захисту від перенапруг та захисту мережі від зниження напруги нижче допустимого значення.

3. захисту від перевантаження.

4. дистанційного керування автоматом мінімальним струмом.

8. При роботі теплове реле не повинно спрацьовувати при силі струму:

1. 1,5Iн (неспрацювання протягом 50 хвилин)

2. 0,5Iн (неспрацювання протягом 50 хвилин)

3. 1,0Iн (неспрацювання протягом 50 хвилин)

4. 1,05Iн (неспрацювання протягом 50 хвилин)

9. Роботу по монтажу СІП виконувають при температурі повітря:

1. не нижче - 0ºС

2. не нижче, зазначеної в сертифікації СІП;

3. не нижче - 10 ºС

4. не вище +40 ºС

10. Контрольні кабелі призначення для:

1. передавання електричних сигналів управління, зв’язку та сигналізації.

2. для передавання електричної енергії.

3. для розподілу електричної енергії.

4. тільки для передавання електричних сигналів управління

11. За способом захисту від механічних пошкоджень силові кабелі розрізняють:

1. захищені та незахищені.

2. ізольвані та екрановані.

3. броньовані і неброньовані.

4. не поділяються.

12. Якими символами позначають контакт теплового реле?

1

2

3

4

13. Як в електричних схемах розташування на планах позначаються: заземлення?

1

2

3

4

14. Для чого призначені позистори в УВТЗ-1?

1. Для контролю за струмом електродвигуна.

2. Для контролю за температурою обмотки ротора.

3. Для контролю за температурою обмоток електродвигуна.

4. Для захисту електродвигуна від опрокидування

15. Які електричні схеми показують електричні з’єднання всіх складових частин установки, конструктивні ознаки – марки і перерізи проводів, між окремими елементами пристрою і визначає проводи, джгути, кабелі, якими здійснюють ці з'єднання, а також їх приєднання до вводу?

1. Функціональні (Э2)

2. Схеми з'єднань (монтажні) (Э4)

3. Принципові (повні) схемі (Э3)

4. Схеми приєднання (Э5)

16. Апарати захисту слід встановлювати в місцях мережі, де переріз провідника:

1. зростає;

2. зменшується;

3. не змінюється;

4. не залежить від перерізу проводу.

17. Над пішохідними доріжками світильники зовнішнього освітлення повинні встановлюватися на висоті не менше:

1. 2,8 м;

2. 3 м;

3. 5 м;

4. 6 м.

18. Відстань між сусідніми заземлювачами ПЛ до 1кВ повинна бути:

1. більша ніж 15 м.

2. менша ніж 100 м

3. не регламентується

4. більша ніж 100 м.

19. Запис на ділянці схеми електричних з’єднань L1(+6:С1) означає:

1. що провід під номером L підключається до 1-го апарату на контакт 6:С1

2. що провід під номером С1 підключається до апарату L1 на контакт 6

3. що провід під номером L1 підключається до 6-го апарату на контакт С1

4. що провід під номером 6 підключається до щита L1 на контакт С1

20. Блокування реверсивних магнітних пускачів призначене для:

1. можливості одночасної роботи магнітних пускачів

2. шунтування кнопки пуск.

3. узгодження роботи двох реверсивних пускачів

4. виключення їх одночасного включення.

21. На кабелях, які прокладені в кабельних спорудженнях, бірки повинні розташовуватися по довжині через кожні:

1. 50 м;

2. 25 м;

3. 75 м;

4. 100 м.

22. Сталевий дріт, натягнутий щільно до поверхні стіни, стелі, і т. п., що призначений для кріплення до нього проводів, кабелів або їхніх пучків, це:

1. смуга;

2. струна;

3. короб;

4. трос.

23. Металева смуга, закріплена щільно до поверхні стіни, стелі, і т. п., що призначена для кріплення до неї проводів, кабелів або їхніх пучків, це:

1. смуга;

2. струна;

3. короб;

4. лоток.

24. Сталевий канат, натягнутий в повітрі, що призначений для підвіски до нього проводів, кабелів або їхніх пучків, це:

1. смуга;

2. короб;

3. трос;

4. струна.

25. Закрита пола конструкція прямокутного або іншого перерізу, призначена для прокладення в неї проводів і кабелів, це:

1. лоток;

2. струна;

3. короб;

4. смуга.

Тест - 26. Відкрита конструкція, призначена для прокладення в неї проводів і кабелів, це:

1. лоток;

2. короб;

3. трос;

4. смуга.

27. Кожна групова лінія освітлення повинна містити на одну фазу ламп розжарювання не більше:

1. 5;

2. 10;

3. 20;

4. 30.

28. Для захисту від механічних пошкоджень прокладених проводів і кабелів служить:

1. лоток;

2. короб;

3. трос;

4. струна.

29. Для захисту від струмів перенавантаження в конструкції автоматичного вимикача передбачений:

1. тепловий розчіплювач;

2. електромагнітний розчіплювач;

3. механізм вільного розчеплення;

4. корпус.

30. Провід з ізоляцією блакитного кольору - це:

1. захисний провідник;

2. нульовий робочий або середній провідник електричного кола;

3. сумісний нульовий робочий і нульовий захисний провідник;

4. фазний провідник.

Варіант тестів № 4

1. Якими літерами позначаються магнітний пускач?

1. FU

2. KM

3. FB

4. QS

2. На функціональній схемі зображують:

1. розташування складових частин пристроїв, а якщо є необхідність, то і проводів, джгутів, трубопроводів і т. д.

2. зовнішні підключення виробу (установки). Цими схемами користуються при монтажі й експлуатації устаткування.

3. всі електричні елементи, зв'язки між ними та вона дає повне розуміння роботи установки.

4. частини виробу або пристрою, що приймають участь у процесі, ілюстрованому схемою, і зв’язки між частинами.

3. У відношенні небезпеки ураження людей електричним струмом приміщення розрізняються:

1. сухі, вологі та особливо вологі.

2. не поділяються

3. приміщення без підвищеної небезпеки та приміщення з підвищеною небезпекою

4. із застосуванням захисту та без застосування захисту.

4. Кнопки управління призначені:

1. для безпосереднього керування електродвигунами.

2. для оперативного управління магнітними пускачами (контакторами) і реле автоматики.

3. комутації силових кіл.

4. для керування апаратами захисту.

5. Загальна схема:

1. визначає складові частини комплексу і з’єднання їх між собою на місці експлуатації.

2. відображає детальну роботу електроустановки.

3. відображає розташування апаратів керування та захисту в щиті.

4. відображає функціональні зв'язки.

6. Опір струму розтікання захисного заземлення не повинен бути:

1. більше ніж 10 Ом

2. менше ніж 4 Ом

3. більше ніж 4 Ом

4. менше ніж 10 Ом

7.Тест. Дистанційні розчіплювачі в автоматичному вимикачі призначені:

1. дистанційного керування електродвигуном.

2. дистанційного захисту струмоприймачів.

3. дистанційного відключення автоматичного вимикача.

4. дистанційного включення автоматичного вимикача.

8. Теплові реле серії РТЛ, РТТ89, РТТ, ТРН допускають регулювання струму вставки щодо номінального струму нагрівального елемента в межах:

1. не допускають

2. ± 2А

3. ±20%

4. ± 5%

9. Відстань між сусідніми заземлювачами ПЛ до 1кВ повинна бути:

1. більша ніж 15 м.

2. менша ніж 100 м

3. не регламентується

4. більша ніж 100 м.

10. Силові кабелі по роду металу струмопровідних жил розрізняють:

1. кабелі з алюмінієвими, мідними та сталевими жилами.

2. кабелі з алюмінієвими і мідними жилами.

3. кабелі з алюмінієвими, мідними та обробленими сріблом жилами.

4. лише з мідними жилами.

11. По кількості жил силові кабелі розрізняють:

1. одно - , двух - , трьох-, чотирьох - і п'ятижильні.

2. одно- , двух - і трьохжильні.

3. кількість жил залежить від виробника тому не обмежеється.

4. двух- , трьох - і чотирьохжильні.

12. Як у відповідності зі стандартами позначається котушка магнітного пускача?

1

2

3

4

13. Як в електричних схемах розташування на планах позначаються: коробки розподільні?

1

2

3

4

14. Призначення пристрою УВТЗ-1.

1. Захист обмоток електродвигуна від перегріву.

2. Захист обмоток електродвигуна від зволоження.

3. Захист обмоток електродвигуна від струму перевантаження.

4. Дистанційне керування електродвигуном.

15. Які електричні схеми показують зовнішні підключення виробу (установки). Цими схемами користуються при монтажі й експлуатації устаткування.

1. Функціональні (Э2)

2. Схеми приєднання (Э5)

3. Принципові (повні) схемі (Э3)

4. Схеми з'єднань (монтажні) (Э4)

16. Запис на ділянці схеми електричних з’єднань L1(+6:С1) означає:

1. що провід під номером L підключається до 1-го апарату на контакт 6:С1

2. що провід під номером С1 підключається до апарату L1 на контакт 6

3. що провід під номером L1 підключається до 6-го апарату на контакт С1

4. що провід під номером 6 підключається до щита L1 на контакт С1

17. Для захисту від механічних пошкоджень прокладених проводів і кабелів служить:

1. лоток;

2. короб;

3. трос;

4. струна.

18 Тест. Провід з ізоляцією блакитного кольору - це:

1. захисний провідник;

2. нульовий робочий або середній провідник електричного кола;

3. сумісний нульовий робочий і нульовий захисний провідник;

4. фазний провідник.

19. Які електричні схеми показують електричні з’єднання всіх складових частин установки, конструктивні ознаки – марки і перерізи проводів, між окремими елементами пристрою і визначає проводи, джгути, кабелі, якими здійснюють ці з'єднання, а також їх приєднання до вводу?

1. Функціональні (Э2)

2. Схеми з'єднань (монтажні) (Э4)

3. Принципові (повні) схемі (Э3)

4. Схеми приєднання (Э5)

20. Довжина прольоту відгалуження до вводу в будівлях не повинна перевищувати:

1. 15 м;

2. 20 м;

3. 25 м;

4. 30 м.

21. Провід з ізоляцією двокольорової комбінації зелено-жовтого кольору - це:

1. захисний або нульовий захисний провідник;

2. середній провідник електричного кола;

3. сумісний нульовий робочий і нульовий захисний провідник;

4. фазний провідник.

22. При підвішуванні проводів на опорах біля будов відстань від проводів до балконів і вікон повинна бути не менше:

1. 0,8 м;

2. 1,2 м;

3. 1,5 м;

4. 2 м.

23. Для за хисту від короткого замикання використовуються:

1. теплові реле;

2. плавкі запобіжники;

3. магнітні пускачі;

4. рубильники.

24. Апарати захисту слід встановлювати в місцях мережі, де переріз провідника:

1. зростає;

2. зменшується;

3. не змінюється;

4. не залежить від перерізу проводу.

25. Для захисту від короткого замикання в конструкції автоматичного вимикача передбачений:

1. тепловий розчіплювач;

2. електромагнітний розчіплювач;

3. механізм вільного розчеплення;

4. силові контакти.

26. При монтажу магнітного пускача припускається відхилення від вертикальної площини у будь-який бік:

1. до 5º;

2. до 10º;

3. до 20º;

4. будь-яке.

27. Кабелі укладають в траншеї глибиною не менше:

1. 0,7 м;

2. 0,8 м;

3. 0,9 м;

4. 1,0 м.

28. Опір ізоляції електродвигунів змінного струму напругою 380 В повинен складати:

1. 1 МОм;

2. 0,5 МОм;

3. 1,5 МОм;

4. 0,1 МОм.

29. Труби, в яких прокладаються кабелі, повинні мати внутрішній діаметр не менше:

1. 0,5 кратного зовнішнього діаметру кабелю;

2. 1,0 кратного зовнішнього діаметру кабелю;

3. 1,5 кратного зовнішнього діаметру кабелю;

4. двократного.

30. Над пішохідними доріжками світильники зовнішнього освітлення повинні встановлюватися на висоті не менше:

1. 2,8 м;

2. 3 м;

3. 5 м;

4. 6 м.

Відповіді тестів з дисципліни Монтаж енергетичного обладнання і систем керування.

Варіант 1

Варіант 2

Варіант 3

Варіант 4

1

1

1

4

1

2

1

2

2

2

2

3

2

3

2

4

3

4

3

2

3

1

3

3

4

1

4

2

4

2

4

2

5

3

5

4

5

4

5

1

6

2

6

3

6

6

6

3

7

2

7

1

7

1

7

3

8

1

8

2

8

4

8

3

9

3

9

4

9

2

9

4

10

4

10

3

10

1

10

2

11

2

11

1

11

3

11

1

12

3

12

2

12

2

12

4

13

3

13

3

13

1

13

4

14

2

14

2

14

3

14

1

15

2

15

4

15

2

15

2

16

3

16

3

16

2

16

3

17

4

17

2

17

2

17

2

18

2

18

3

18

4

18

2

19

2

19

4

19

3

19

2

20

4

20

4

20

4

20

3

21

3

21

2

21

1

21

1

22

1

22

3

22

2

22

3

23

3

23

1

23

1

23

2

24

2

24

3

24

3

24

2

25

3

25

1

25

3

25

1

26

2

26

2

26

1

26

3

27

3

27

1

27

3

27

1

28

3

28

3

28

2

28

2

29

3

29

2

29

1

29

3

30

1

30

1

30

2

30

2

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить