Українська література

Тести з теми. М. Вінграновський. Життя та творчість. «У синьому небі я висіяв ліс», «Сеньорито акаціє. добрий вечір», «Ні жінки, ні хати тієї нема» ( Чорна радуга) з відповідями

Варіант 1

1. Микола Вінграновський народився:

А 1936 року в селі Богопіль.

Б 1935 року в селі Чаплі.

В 1934 року в селі Млинці.

Г 1931 року в селі Габлі.

Тест. 2. Значний вплив на формування М. Вінграновського здійснив:

А П. Мирний.

Б М. Лисенко.

В О. Довженко.

Г Г. Косинка.

3. Перші вірші М. Вінграновського з'явилися 1958 року на сторінках журналів :

А «Літературний вісник», «Основа».

Б "Дніпро" ,"Жовтень".

В «День», «Тиждень».

Г «Зірка», «Рінь».

4. М. Вінграновський автор роману :

А «Іван Мазепа».

Б «Україна чи Малоросія».

В «Київ».

Г «Северин Наливайко».

5. М. Вінграновський написав спогад :

А «Київ».

Б «Рік з Довженком».

В « Іван Мазепа».

Г «Дніпро».

6. В повістях та оповіданнях «Первінка», «Сіроманець», «Гусенятко», «На добраніч», «Кінь на вечірній зорі», «У глибині дощів», «Літо на Десні» та інших М. Вінграновський то веселою, то сумовитою поетичною барвою поєднує :

А світ людей зі світом звірів, птахів, рослин.

Б світ рослин і звірів.

В життя людини і птахів.

Г мрії людини поєднатися з природою.

7. Романтична поезія М. Вінграновського, наповнена чудовими напівфантастичними пейзажами, звернена до коханої ліричного героя:

А «У синьому небі я висіяв ліс».

Б«Сеньорито акаціє, добрий вечір».

В «Не дівчина, не мати, не сестра».

Г «Сіроманець».

8.Що зробив ліричний герой у вірші М. Вінграновського « Сеньорито акаціє, добрий вечір»?

А покинув батьків.

Б потрапив у полон.

В зустрів давно забуте кохання.

Г згадав Батьківщину.

9.Тест. У вірші М. Вінграновського «Ні жінки, ні хати тієї нема» розповідається про:

А неньку.

Б віру.

В океан.

Г Батьківщину.

10. Державний інститут кінематографії в Москві М. Вінграновський закінчив в:

А 1960 році.

Б 1959 році.

В 1957 році.

Г 1952 році.

11. Про М. Вінграновського написано:

А 8статей.

Б 18 статей.

В 27 статей.

Г 17 статей.

12. Історіософський спогад-есе «Хто і що для мене незалежність України» М. Вінграновського вийшов в:

А серпні 2001 р.

Б вересні 2000р.

В квітні 1999р.

Г жовтні 2011р.

Варіант 2

1. М. Вінграновський закінчив Інститут кінематоґрафії в :

А Київі.

Б Москві.

В Винниці.

Г Харкові.

2. У Довженковому фільмі …….М. Вінграновський виступив у ролі Івана Орлюка.

А «Повість полум'яних літ».

Б «Вася-реформатор».

В «Земля».

Г «Щорс».

3. М. Вінграновський автор книжок віршів:

«Атомні прелюди» , «Сто поезій», «Поезії».

Б «На срібнім березі», «Київ», «Мрія».

В «Воля до життя», «Мати», «Земля».

Г «Ніч», «Поема про море».

Тест - 4. М. Вінграновський лауреат премій:

А МКФ у Венеції, Сталінська премія, МКФ в м. Готвальдові, МКФ в Маріанських Лазнях

Б Державної премії України імені Л. Українки, літературної премії Ф. Кафки, Міжнародної премії Фундації Антоновичів.

В Державної премії України імені Т. Г. Шевченка, літературної премії «Благовіст», Міжнародної премії Фундації Антоновичів.

Г Сталінської і Ленінської премії.

5. Перша збірка віршів М. Вінграновського мала назву :

А «Атомні прелюди».

Б «День».

В «Воля до життя».

Г «Сто поезій».

6. Головний герой повісті «Сіроманець» М. Вінграновського:

А Максим.

Б Грицько.

В Чіпка.

Г Сашко.

7.М. Вінграновський , коли писав вірш «У синьому небі я висіяв ліс»використав такий літературний прийом як :

А метафору.

Б повторення.

В підтекст.

Г пісню.

8. Сеньйорито акаціє, добрий вечір.

Я забув, що забув був вас,

Але осінь зійшла по плечі,

Осінь, ви і осінній …….,( М. Вінграновський« Сеньорито акаціє, добрий вечір»).

А осінній вечір.

Б осінній день.

В осінній час.

Г осінній вітер.

9. Перші вірші М. Вінграновського з'явилися у році:

А 1951.

Б 1958.

В 1956.

Г 1953.

10. М. Вінграновський постановник ……..художніх та документальних фільмів.

А десяти.

Б трьох.

В двух.

В сіми.

11. Тест. Вірш «Її ім’я» М. Вінграновський написав влітку :

А 1960 р.

Б 1959р.

В 1954р.

1961р.

12. Майже одночасно з поезією Микола Вінграновський почав писати і :

А мистику.

Б романи.

В балади.

Г прозу.

Вірні відповіді на запитання тесту
Варіант 1 1а.     2в.     3б.     4г.     5б.     6а.     7а.     8в.     9г.     10а.     11в.     12а.     

Варіант 2 1б.     2а.     3а.     4в.     5а.     6г.     7б.     8в.     9б.     10а.     11а.     12г

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить