Українська література

Тести з української літератури з відповідями

Тести по темам:

1. Тема. Українська література 10-х років ХХ ст.. Б. Грінченко «Каторжна».

2. Тема. Українська химерна проза ХХ ст. Життя та творчість Ю. Щербака, Є. Гуцало.

3. Тема. Проза 20-30-х років ХХ сторіччя. Загальний огляд. Григорій Косинка. Життя і творчість. « На золотих богів», «Мати».

4. Тести за темою: Олександр Ірванець

5. Тема. Олег Ольжич. Життя та творчість. Поезії. «Господь багатий нас благословив», «Захочешь – і будешь» (Із циклу «Незнайомому воякові»)

6. Тема. Микола Вороний Огляд життя і творчості. Поезії «Іванові Франкові» «Блакитна Панна», «Інфанта».

1. Тест з української літератури -  Українська література 10-х років ХХ ст.. Б. Грінченко «Каторжна». Варіант 1

1. В січні 1900 року була організована в Харкові студентами Революційна українська партія, до складу якої входили:

А Л. Матусевич, Дм. Антонович, М. Русов, Д. Познанський.

Б М. Міхновський, Дм. Антонович, Ю. Шашкевич, Т. Шевченко.

В В. Зарицький, О. Голубаїв, М. Іньків, Д. Михайлів.

Г М. Коцюбинський, І. Франко, В. Винниченко, І. Карпенко-Карий.

2.Тест. У 1905 р. єдиний науково-белетристичний журнал, що втримувався за громадські гроші, був:

А «Український тижневик»,

Б «Киевская Старина»,

В «Літературний вісник».

Г «Молода Україна».

3. Першою ластівкою українського друкованого слова був без дозволу влади виданий у 1905 p. часопис:

А «Хлібороб».

Б «Нова Громада»

В «Українська Хата».

Г«Світ».

4. Значною мірою впливали на розвиток української культури, а передовсім на літературний процес, були такі журнали:

А «Літературно-науковий Вістник», «Молода Україна» , «Артистичний Вістник».

Б «Нова Громада», «Українська Хата», «Світова зірниця», «Громадська Думка».

В «Щоденник», «Мрія», «Зірка», «Лелека».

Г «Містика», «Хата», « Вітрило», «Вікно».

5. Модернізм став основою літературної творчості:

А Л. Українки, М. Коцюбинського, В. Стефаника, Л. Мартовича, О. Кобилянської,

Б Б. Грінченко, М.Коцюбинського, І. Франко, В. Винниченко, І. Карпенко-Карого.

В В. Шевчука, О. Олеся, М. Рильського, Є. Плужника, О. Вишні.

Г О. Довженко, У. Самчука, М.Вінграновського, Л. Костенко, Г.Тютюнника.

6. Проблеми модернізму висвітлені в аналітичних працях:

А Д. Затонського, Т. Денисової, М. Ільницького, Т. Гундорової, С. Павличко, Я. Поліщука, О. Астаф'євата.

Б Б. Грінченко, М.Коцюбинського, І. Франко, В. Винниченко, І. Карпенко-Карого.

В В. Шевчука, О. Олеся, М. Рильського, Є. Плужника, О. Вишні.

Г О. Довженко, У. Самчука, М.Вінграновського, Л. Костенко, Г.Тютюнника.

7.В оповіданнях Б. Грінченка «Сестриця Галя», «Каторжна», «Україна», «Дзвоник» зображено:

А знедолене дитинство;

Б трагедію селянської сім’ї;

В становище тогочасної йому школи та безправність учнів;

Г пошуки інтелігенцією свого місця в житті.

8. Борис Грінченко був активним:

А музикантом та літературним діячем, поетом, драматургом.

Б прозаїком, літературним критиком, поетом.

В поетом, прозаїком, драматургом, перекладачем, літературним критиком.

Г українським продюсером.

9. Літературні псевдоніми Б. Грінченко:

А Тобілевич Переходовець Толмачев, Гребінка, Кукіль – Зизаній.

Б Вінок Руданський І. Нечуй-Левицький, Г. Квітка-Основ’яненко Г. Барвінок, М. Вовчок.

В І. Білик, П. Мирний, О. Вишня, О. Ольжич Українець М. Черемшина.

Г Василь Чайченко, Л. Яворенко, П. Вартовий, Б. Вільховий, Перекотиполе.

10. Організатор і керівник товариства «Просвіта»:

А Т. Шевченко.

Б Б. Грінченко.

В О. Вишня.

Г О. Гончар.

11. Народився Борис Дмитрович Грінченко:

А 27 листопада (9 грудня) 1863 р..

Б 3 листопада (4 вересня) 1854 р..

В 5 січня ( 10 лютого) 1861 р..

Г 3 лютого ( 5 січня) 1862 р..

12. Б. Грінченко вчився спочатку:

А в гімназії №1 у м. Київ.

Б у Львівській гімназії.

В у Вільно.

Г в реальному училищі у Харкові.

13. Склавши при Харківському університеті іспити на звання народного вчителя, Грінченко з 1881 до 1893 р. вчителював на :

А Київщині та Сумщині.

Б Слобожанщині і Катеринославщині.

В Харківщині і Брацлавщині.

Г Слобожанщині.

14. Б. Грінченко написав поетичні збірки:

А «Пісні Василя Чайченка», «Під сільською стріхою», «Пісні та думи», «Хвилини».

Б « Пісні Б. Грінчека», «Життя України», « Хазяїн», «Яблуко».

В «Весілля», «Мрія», «Ненька», «Життє Грицька».

Г «Сестриця Галя», «Каторжна», «Україна».

15. Разом з дружиною Марією Загорною Б. Грінченко укладає:

А «Абетка».

Б двухтомний підручник з «Української літератури».

В «Книга про життя на Україні».

Г чотирьохтомний «Словарь української мови».

Вірні відповіді на запитання тесту Варіант 1
1а.     2б.     3а.     4а.     5а.     6а.     7б.     8в.     9г.     10б.     11а.     12г.     13б.     14а.     15г.     

Тест з української літератури. Українська література 10-х років ХХ ст.. Б. Грінченко «Каторжна». Варіант 2

1. В 1891 (за н. даними — 1892) Грінченко спільно з І. Липою, М. Міхновським, Ю. Міхновським, В. Боровиком, М. Вороним, О. Черняхівським заснував:

А Українське братство,

Б Січові стрільці,

В Братство Тарасівців.

Г ВАПЛІТЕ.

2. З 1904 Б. Грінченко став одним з лідерів новоствореної

А Української Демократичної Партії.

Б Української Комуністичної Партії.

В Української Соціалістичної Партії.

Г РУХу.

3. Б. Грінченко автор …оповідань впродовж 1886-1907рр.:

А 30.

Б 15.

В 50.

Г 10.

4. Б. Грінченко у поетичних творах майстерно відтворив:

А долю українського народу,

Б працю, побут, тяжкі умови життя села,

В життя знедолених,

Г знущання над українським народом.

5. Пейзажну лірику Б. Грінченко склали:

А «Квітчатні сльози», «Могила», «Нудьга», «І тихая хатиночка».

Б «Некрасову й Шевченкові», «Друзям».

В «Брехун». «Швидка робота».

Г «На полі», «Бурлака», «Шматок хліба», «Удові».

6. Оповідання “Дзвоник” (1897 р.) Б. Грінченко за темою і характером розгортання конфлікту не має аналогів в українській літературі, у ньому мова йдеться про:

А дванадцятирічну Галю.

Б Марисю.

В семирічну Наталю.

Г повну залежність учителя від інспекторів-невігласів.

7. В оповіданні “Непокірний”(1886 р.) Б. Грінченко розкрито:

А життя українського селянства.

Б студентське життя.

В цькування старшиною писарем, урядником нового вчителя.

Г складна доля дитини.

8. Шукання Бориса Грінченка виявилося також у розширенні тематики української прози в його оповіданнях:

А «Панько», «Батько та дочка».

Б «Брехун». «Швидка робота».

В «Як я вмер», «З заздрощів».

Г «Квітчатні сльози», «Могила».

9. Б. Грінченка написав кілька сатиричних оповідань з життя інтелігенції та панства:

А «Як я вмер», «З заздрощів», «Історія одного протесту».

Б «Некрасову й Шевченкові», «Друзям».

В «На полі», «Бурлака», «Шматок хліба».

Г «Весілля», «Мрія», «Ненька».

10. Оповідання Б. Грінченко “Каторжна” – це історія дівчини:

А Наталці,

Б Ганни,

В Докії,

Г Марини.

11. Серед оточення любов Докії з оповідання «Каторжна» Б. Грінченка могла дати:

А мати,

Б калина,

В батько.

Г сестра.

12. Докію з оповідання «Каторжна» Б. Грінченка звали:

А «каторжна».

Б «рідненька».

В«Докійочка».

Г «доченька».

13. Як вмерла Докія з оповідання «Каторжна» Б. Грінченка:

А її вбили.

Б згоріла рятуючи Саньку.

В потонула.

14. За що Докія з оповідання «Каторжна» Б. Грінченка почала погано ставитись до людей:

А за їжу.

Б за без відповідне кохання.

В за згублену долю.

Г за батьків.

15. Докія з оповідання «Каторжна» Б. Грінченка врятувала Саньку за :

А гроші.

Б співчуття.

В провину

Г життя.

Вірні відповіді на запитання тесту Варіант 2
1в.     2а.     3б.     4б.     5а.     6в.     7в.     8а.     9а.     10в.     11.     б.     12а.     13б.     14б.     15б.

 

2. Тест з української літератури - Українська химерна проза ХХ ст. Життя та творчість Ю. Щербака, Є. Гуцало. Варіант 1

1. Складанню романного мислення 60-х рр. послужила активність малих прозових жанрів у творчості:

А І. Франка, П.Тичини, В. Шевчука, П. Загребельного, В. Стуса.

Б М. Вінграновського, О. Гончара, Л. Костенко, Д.Павличко.

В В. Дрозда, Гр. Тютюнника В. Шевчука, Ю. Щербака, Є. Гуцала.

Г В. Симоненко, І.Драч, І.Багряного, В. Барка, О. Довженко.

2. Варіанти “химерної” ” прози :

А іронічно-коментувальний, історико-, гротесково - фантастичний, оповідь з народних алегорично-поетичний, казковий, міфологічно-поетичний.

Б іронічно - коментувальний, історико-, гротесково - фантастичний, міфологічно-поетичний.

В алегорично-поетичний, казковий, міфологічно-поетичний.

Г гротесково - фантастичний, оповідь з народних алегорично-поетичний, казковий, міфологічно-поетичний.

3. «Химерна проза» - це була нова спроба створити феномен ………прози.

А української.

Б вітчизняної.

В авторської.

Г національної.

Тест. 4. Рубіж 50-60-х років характерний тим, що на сторінках періодики та окремими виданнями виходили в українських перекладах твори………:

А І. Франка.

Б світової літератури.

В німецької літератури.

Г класиків сучасності.

5. Третім напрямком діяльності шістдесятників був:

А культурницький.

Б гуманістичний.

В національно-патриотичний.

Г раціоналістичний.

6. Першими самвидавними текстами післясталінської доби стали літературні твори:

А котрі раніше були заборонені.

Б сучасності.

В І. Франка, Л.Костенко.

Г шестидесятників.

7. Ю́рій Микола́йович Щерба́к народився:

А 10вересня 1932 р.

Б 5 січня 1933 р.

В 12 жовтня 1934 р.

Г 11 квітня1935 р.

8.Ю. Щербак доктор :

А хімічних наук.

Б медичних наук.

В біологічних наук.

Г геологічних наук.

9. Автор дикторського тексту до стрічки «Ранкові острови» (1966), сценаріїв фільмів:«Ми студенти різних континентів»,«Вони відостояли весну» (1965),«Ранкові острови» (1966),«Сини Баштанської республіки» (1967),«Роки і секунди» і т. п.-

А Є. Гуцало.

Б Є. Плужник.

В Ю. Андрухович.

Г Ю. Щербак.

10. Євге́н Пили́пович Гу́цало народився:

А 14 січня 1937 р.

Б 5 січня 1932р.

В 2 вересня 1935 р.

Г 7 лютого 1936 р.

11. Автор поетичного цикла «Зелена радість конвалій» (1961) та збірка віршів «Письмо Землі» (1981), «Час і простір» (1983), «Живемо на зорі» (1984), «Напередодні нинішнього дня» (1989) :

А Ю. Андрухович.

Б Ю. Щербак.

В Є. Гуцало.

Г М. Матіос.

12. Є Гуцало змалював благодатний момент пробудження душі у оповіданні :

А «Місячне сяйво».

Б «Хай собі цвіте...».

В «Правильний чоловік Щерба».

Г «Пісня про Карпа Окипняка».

Вірні відповіді на запитання тесту Варіант 1
1в.     2б.     3г.     4в.     5а.     6а.     7в.     8б.     9г.     10а.     11в.     12а.     
 

Тест з української літератури. Українська химерна проза ХХ ст. Життя та творчість Ю. Щербака, Є. Гуцало. Варіант 2

1.Від якого роману течія «химерна проза» отримала свою назву?

А О. Ільченка «Козацькому роду нема переводу».

Б О. Довженко «Зачарована Десна».

В О. Теліга «Сучасникам».

Г М. Куліш «Мина Мазайло».

2 Інші назви«химерної прози» :

А умовна, естетична.

Б гіперболічна, наукова.

В фольклорно-міфологічна, умовно-алегорична.

Г іронічно - коментувальна, історико-, гротескова.

3. Молода генерація критиків :

А В. Дрозд, Гр. Тютюнник, В. Шевчук, Ю. Щербак.

Б І. Дзюба, І. Світличний, Є. Сверстюк, М. Ільницький.

В В. Симоненко, І.Драч, І.Багряний, В.Барка, О. Довженко.

Г І. Франко, П.Тичина, В. Шевчук, П. Загребельний, В. Стус.

4.Тест.  За всієї різноманітності творчості шістдесятників, їх об’єднувала спільна світоглядна ідея - :

А соціалістична.

Б патріотична.

В сентиментально-коментувальна.

Г національно-патріотична.

5. Напрямками шестидесятників були:

А національно-патриотичний, гуманістичний, культурницький.

Б коментувальний, гуманістичний, сатиричний.

В проблематичний, фантастичний, статистичний.

Г літературний, сучасний, буденний.

6. Термін «самвидав» виник у ……….роках як своєрідна відповідь молодого громадянського суспільства, його перших паростків післясталінської доби на тотальний контроль держави (партії) у сфері друкованого і будь-якого іншого публічного слова.

А 1950-х.

Б1960-х.

В 1940-х.

Г 1930-х.

7.Ю. Щербак лауреат літературної премії ім:

А Ю. Яновського.

Б І. Франка.

В О. Довженка.

Г Т. Шевченко.

8. Як публіцист, Ю. Щербак, здобув популярність статтями про ……...в українській і московській пресі.

А цунамі.

Б війну.

В Чорнобильську трагедію.

Г землетрус у Криму.

9. Один з засновників і голова Української екологічної асоціації "Зелений світ", перший лідер Партії зелених України:

А І. Драч.

Б Ю. Липа.

В Є. Гуцало.

Г Ю. Щербак.

10. Особливо органічною виявилася для Є. Гуцало форма ліричних оповідань, яких він написав понад:

А 50.

Б 100.

В 150.

Г 200.

11. Перша збірка оповідань Є. Гуцало мала назву:

А«Яблука з осіннього саду».

Б «Люди серед людей».

В «Хустина шовку зеленого».

Г «Скупана в любистку».

12. Оповідання Є. Гуцало умовно можна поділити на 2 типа, а саме :

А ситуаційні, портретні.

Б ситуаційні, психологічні.

В діалектні, сатиричні.

Г гуморески, сатира.

Вірні відповіді на запитання тесту Варіант 2
1а.     2в.     3б.     4г.     5а.     6б.     7а.     8в.     9г.     10г.     11б.     12а.

 

3. Тест з української літератури - Проза 20-30-х років ХХ сторіччя. Загальний огляд. Григорій Косинка. Життя і творчість. « На золотих богів», «Мати». Варіант 1

1. Термін «розстріляне відродження» вперше запропонував діаспорний літературознавець:

А Т. Шевченко.

Б Г. Косинка.

В Ю. Лавриненко.

Г М. Куліш.

2. На 1 жовтня 1925 року в Україні нараховувалося ….письменників:

А 5000.

Б 1000.

В 300.

Г 400.

3. Головними літературними об'єднаннями у 20-30-х роках ХХ сторіччя були:

А «Ланка» , «Плуг», «Молодняк», «Спілка письменників західної України», ЛОЧАФ, «Гарт».

Б «ОЧІ» , «Пси святого Юри», «ЛУГОСАД», «Бу-Ба-Бу».

В « ВАПЛІТЕ», «Космос», «Поступовці».

Г «Тарасівці», «Жовтень», «Асоціації комункульту», «Нова генерація», «Гроно», ВУСПП.

4. Головною складовою творів 20-30-х років ХХ сторіччя був:

А жах людини перед всесвітом.

Б бунт, самостійність мислення та щира віра у власні ідеали.

В незалежність письменництва від цензури.

Г європейські стандарти.

5. Проза поділялася у 20-30-х років ХХ сторіччя на дві течії:

А пейзажна і громадянська.

Б безсюжетна і державна.

В проста і складна.

Г сюжетна й безсюжетна.

6. У безсюжетних творах 20-30-х років ХХ сторіччя головним було:

А авторське слово.

Б сатира.

В підтекст, душа слова.

Г правдивість та реальність.

7.У стилі неоромантизму працювали такі письменники як:

А М. Хвильовий, Ю. Яновський, А. Головко, Ю. Шпол, О. Близько, Л. Курбас, М. Куліш.

Б М. Рильський, П. Тичина, В. Винниченко, Є. Плужник, Л. Костенко, М. Старицький.

В Т. Осьмачка, Ю. Яновський, В.Барка, У. Самчук, О.Теліга, О. Вишня, О. Довженко.

Г В .Симоненко, М.Вінграновський, Д.Павличко. О.Гончар, Ю. Андрухович, І. Ремарук.

8. Григо́рій Миха́йлович Стрілець прибране ім’я:

А Черемиш.

Б Вишня.

В Косинка.

Г Карпенко-Карий.

9. Народився Г. М Стрілець у бідній селянській родині в селі

А Щербанівка Обухівського повіту на Київщині.

Б с. Шепелівка на Полтавщині.

В с. Сиворотка на Сумщині.

Г с. Гайдамацьке на Винничині.

10. У пошуках кращого життя в 1908 році родина Г. М. Стрільця виїхала на:

А Далекий Захід.

Б Захід.

В Далекий Схід.

Г Північ.

11. Першою українською книжкою, котра потрапила до рук Г. М. Стрільця у дитинстві була:

А «Кобзар» Т. Г.Шевченко.

Б «Конотопська відьма» Г. Квітки-Основ’яненка.

В «Хіба ревуть воли, як ясла повні» П. Мирного.

Г «Земля» О. Кобилянської.

12. Після закінчення початкової школи в селі Красному 1913 року Г. М. Стрілець працює:

А чорноробом.

Б на цукровому заводі.

В вчителем.

Г писарчуком у волості.

13.Новела Г. Косинки….,яку М. Рильський називав однією з найглибших речей письменника:

А «На золотих богів».

Б «Мати».

В «Анархісти».

Г «Віра».

14. Образ матері зустрічається в багатьох творах Г. Косинки :

А «Мати»,«Анархісти»,«Віра».

Б За земельку»,«Під брамою собору»,«На золотих богів».

В «На буряки», «За ворітьми», «На золотих богів».

Г «Мент», «За земельку», «Під брамою собору».

15. У новелі Г. Косинки «Мати» мова йде провійну:

А Другу світову.

Б більшовицько - польська війна 1920 р..

В Громадянську війну.

В Першу світову війну.

Вірні відповіді на запитання тесту з української літератури. Варіант 1
1а.     2б.     3г.     4г.     5а.     6в.     7а.     8б.     9б.     10в.     11а.     12б.     13а.     14в.     15а.

Тест з української літератури. Проза 20-30-х років ХХ сторіччя. Загальний огляд. Григорій Косинка. Життя і творчість. « На золотих богів», «Мати». Варіант 2

1. Писати почав Г. Косинка із:

А віршів.

Б есе.

В романів.

Г п’єс.

Тест № 2. Перші свої творчі надбання Г. Косинка видавав у київській газеті :

А « Український літературний вісник». « Іскра».

Б «Боротьба», «Більшовик».

В «Альманах», «Русалка Дністрова».

Г «Хвиля», «Основа».

3. 4 травня 1919 року у газеті з’явився перший художній твір Г. Косинки— невеликий автобіографічний етюд:

А«Мент».

Б «За земельку».

В«Під брамою собору».

Г «На буряки».

4. Уже після розпаду групи 1922 року з’явилася перша збірка Григорія Косинки….., яка відразу ж принесла визнання.

А «Мати».

Б «За земельку».

В«Під брамою собору».

Г.«На золотих богів».

5. Г. Косинка належав до літературних об'єднань:

А «АСПИС «, «Ланка», «МАРС».

Б «Бу-Ба-Бу», «ЛУГОСАД», «Очі».

В «Гарт», «Плуг», «Горно».

Г «Тарасівці»,»Гарт», «Ланка».

6. У 1923 році в журналі «Нова Україна» (Берлін-Прага) поряд із творами Т. Осьмачки, В. Підмогильного з’являється оповідання Г. Косинки:

А «На золотих богів».

Б «Мати».

В «Анархісти».

Г «Віра».

7. Г. Косинка вважається продовжувачем традицій ……новели в українській літературі (М. Коцюбинський, С. Васильченко, В. Стефаник).

А імпресіоністичної.

Б неоромантичної.

В романтичної.

Г реалістичної.

8. У творах Г. Косинки змальовуються трагічні події української революції :

А 1903- 1905 р. р.

Б 1917-1921 р. р.

В 1917 -1918 р. р.

Г 1933-1936 р. р.

9. Офіційна радянська критика звинувачувала Г. Косинку у сповідуванні:

А куркульстві.

Б. куркульської ідеології, націоналізмі.

В націоналізмі.

Г пропаганді українських традицій.

10. Під час судового процесу в грудні 1934 р. г. Косинка був звинувачений у:

А терорі.

Б смерті С. М.Кірова.

В приналежності до контреволюційної терористичної організації.

Г підпільній діяльності.

11. В оповіданні «На золотих богів» Г. Косинка розкрив тему:

А революції.

Б війни.

В незалежності.

Г мрії.

12. В оповіданні «На золотих богів» Г. Косинка розкрив героїзм :

А Гордієнко.

Б Сенька-кулеметника.

В радянської армії.

Г матері.

13. Які загальнолюдські і моpальні цінності розкрити у новелах Г. Косинки :

А добpо, моpаль, спpаведливість.

Б віра, радість, співчуття.

В співчуття, ніжність, справедливість.

Г геніальність, мрійливість, мораль.

14. Проблема, яку розв’язує Г. Косинка в оповіданні «На золотих богів»:

А обездоленність українського народа.

Б віра в найкраще.

В захист пpава особистості на щастя.

Г боротьба українського народу за незалежність.

15. Образ матері у новелі «Мати» Г. Косинки-це…

А уособлення вічного спокою, стабільності, захисту душі й тіла.

Б материнська любов.

В любов сина до неньки.

Г образ України.

Вірні відповіді на запитання тесту Варіант 2
1а.     2б.     3г.     4г.     5а.     6в.     7а.     8б.     9б.     10в.     11а.     12б.     13а.     14в.     15а.    

 

4. Тести за темою: Олександр Ірванець

1. О. Ірванецьучасник літературноїгрупи:

а) Бу-Ба-Бу,

б)ЛуГоСад,

в)при Святого Юри.

Тест № 2. З 1993 рокуО. Ірванець у постійно мешкає в:

а) на Луганщині,

б) Ірпені під Києвом,

в) у Телябовському районі.

3.Книгами О. Ірванеця є:

а) Вогнище на дощі», Тінь великого класика» , Вірші останнього десятиліття» ,

б) “Перевал”, “Небо і площі”. „Четвер” „ Гвинтівка”, „Покоління”,

в) „Земля і воля”, „ Тиждень”, „Каменяр”, „Літературний вістник”.

4. О. Ірванець має премії:

а) Фонду Гелен Щербань-Лапіка, Академії Шльосс Солітюд, Вілли «Вальдберта» (Баварія, Німеччина), Фундації «Культур Контакт»,

б) ім. Тараса Шевченко, Лесі Українки,

в) Фундації «Культур Контакт, ім. Тараса Шевченко.

5. Вірш «Тінь великого класика» О. Ірванеця пов заний з :

а) Т. Шевченко,

б) М. Горького,

в) Уільяма Шекспіра.

6. Ліричний герой поезії До французького шансоньєО. Ірванеця сперечається з:

а) тенденціями сучасного світу,

б) традиціями,

в) культурою.

7. Більші за обсягом добірки віршів О. Ірванеця друкувались у журналах:

а) Літературний вістник, Абаба-Галамага,

б) «Литературная учёба» «Дружба народов»

в) „Основа”, „Київ”.

8. З 1993 року О. Ірванець постійно мешкає в:

а) Ірпені під Києвом.

б) Київі,

в) Винниці.

9. О. Ірванець — представник саме ….складової постмодернізму

а) бубабістскої,

б) анархістської.

в) карнавально-провокативної.

10.Твори о. Ірванця мають стиль:

а) драми - пораболи.

б) гротеска,

в) поеми.

Вірні відповіді. Тести за темою: Олександр Ірванець

1.а, 2.б, 3.а, 4.а, 5.в, 6.а, 7.б, 8.а, 9.в, 10.б.

 

5. Тест з української літератури - Олег Ольжич. Життя та творчість. Поезії. «Господь багатий нас благословив», «Захочешь – і будешь» (Із циклу «Незнайомому воякові»). Варіант 1

Тест.1. О. Ольжич –псевдоним письменника:

А П. Губенко.

Б Олега Кандиби.

В Г. Стрілець.

Г М. Фітільова.

2. Олег Ольжич народився :
А 8 вересня 1907 р.

Б 9 серпня 1906 р.

В 8 липня 1907 р.

Г 12 лютого 1905 р.

3. Середню освіту О. Ольжич почав здобувати у :

А Польщі.

Б Пущі-Водиці.

В Київі.

Г Єлісаветграді.

4. У 1924 р. О. Ольжич вступив до:

А Карлового університета.

Б Київського університета.

В Чаплинського університета.

Г універстета ім. М.Драгоманова.

Тест - 5. У юнацтві О. Ольжич намагався стати членом організації:

А ООН.

Б ОУН.

В УПА.

Г ЄС.

6. У 1940р. у Празі вийшла збірка Ольжича:

А «Вежі».

Б «Підзамчя».

В «Рінь».

Г «Дорога».

7. Наприкінці ….. у Львові О. Ольжича заарештувало гестапо і негайно перевезло через Берлін в Заксенхаузен.

А лютого 1942 р.

Б січня 1941 р.

В травня 1944 р.

Г вересня 1945 р.

8. Олег Ольжич належав до покоління …..еміграційної хвилі.

А третьої.

Б четвертої.

В другої.

Г першої.

9. Вірш «Захочеш — і будеш» — це….. вірш із циклу «Незнаному Воякові».

А перший.

Б другий.

В шостий.

Г дев’ятий.

10. Ужитий минулий час (“благословив”) у віші «Господь багатий нас благословив» О. Ольжича означає означає:

А трагедію українського народу.

Б щойно здійснений прихід нової епохи.

В українці не дістануть незалежності.

Г історичне минуле.

11.Про долю письменників: ……..розповідає у віші «Господь багатий нас благословив» О. Ольжич.

А Т. Шевченко, Л. Костенко, Б. Грінченка.

Б М. Куліша, М. Рильського, В. Тернавського.

В М. Куліша, М. Хвильового, Д. Фальківського.

Г В. Винниченко, Ю. Яновський, М. Грушевський.

12.Тест. Збірки Олега Ольжича «Рінь», «Вежі», «Підзамчя» абсолютно …і за формою, і за змістом.

А однакові.

Б різні.

В схожі.

Г подібні.

Вірні відповіді на запитання тесту з української літератури Варіант 1
1б.     2в.     3б.     4а.     5б.     6а.     7в.     8г.     9г.     10б.     11б.     12б.

 

Тест з української літератури. Олег Ольжич. Життя та творчість. Поезії. «Господь багатий нас благословив», «Захочешь – і будешь» (Із циклу «Незнайомому воякові») Варіант2

1 - Тест. О. Кандиба мав псевдоніми:

А М. Запоночний, Д. Кардаш, К. Костянтин, О. Невідомий.

Б Г. Р.Молодик, А. Гурт, М.Комаров, М. Старицький.

В М. Угрин-Безгрішний, А. Лотоцький, Рокувабо – Роман Купчинський та В. Бобинський.

Г П. Губенко, О.Кандиба, Г. Стрілець. М. Фітільов.

2. Батько О. Ольжича талоновитий письменник України:

А Г. Тютюнник.

Б П. Загребельний.

В Л. Курбас.

Г О. Олесь.

3. У 1923 р. О. Ольжич виїхав разом з матір'ю з України і в …., де зустрівся з батьком, який ще в 1919 р. емігрував з України.

А Вільнус.

Б Вашингтон.

В Москву.

Г Берлін.

4. Став відомим вченим-археологом О. Ольжич був запрошений у:

А Японію.

Б Францію.

В США.

Г Німеччину.

5. У 1935р. у Львові вийшла збірка Ольжича:

А «Вежі».

Б «Підзамчя».

В «Рінь».

Г «Дорога».

6. Посмертна збірка Ольжича …… вийшла у 1946р.

А «Вежі».

Б «Підзамчя».

В «Рінь».

Г «Дорога».

7.  Поезія О. Ольжича (Олега Кандиби) насичена ….. тематикою:

А різноплановою.

Б громадянською.

В героічною.

Г співчуттєвою.

8. Книга «Вежі» О. Ольжича складається з двох ліричних поем:

А «Городок. 1932» , «Незнаному Воякові».

Б « Захочешь і будешь» , «Незнаному Воякові».

В «Підзамчя»,«Рінь».

Г « Вежі», «Дорога».

9. У івірші „Захочеш і будш”. О. Ольжич зобразив що:

А тільки доклавши власних зусиль, людина може побудувати щасливе майбутнє.

Б доля українського народу відображена в його історії.

В людина думкоюбагатіє.

Г віра-земна мадонна.

10. Трагедія української нації в вірші «Господь багатий нас благословив» О. Ольжича у тому, що:

А українці не мають єдиної ідеї.

Б українці робили ставка на етику малоросійщини.

В Валуївський циркуляр забороняв друкувати книги українською мовою.

Г українці не боролися за незалежність.

11. Етичне кредо поета-оунівця ( О. Ольжича)– це:

А ступати по рівній грані двох світів.

Б споукати українців до дії.

В безталанність попередніх письменників.

Г незалежність України.

12. М. Ільницький прокоментував творчість О. Ольжича коротко: “О. Ольжич ступив управо, і поезія його теж …..”

А розгорнулась.

Б пережила кризу.

В ступила управо.

Г стала безнадійною.

Вірні відповіді на запитання тесту Варіант 2
1а.     2г.     3г.     4в.     5в.     6б.     7в.     8а.     9а.     10б.     11а.     12в.   

 

6. Тема. Микола Вороний Огляд життя і творчості. Поезії «Іванові Франкові» «Блакитна Панна», «Інфанта». Варіант1

1. Мико́ла Кіндра́тович Ворони́й мав псевдоніми:

А Арлекін, Віщий Олег, Homo, Sirius, Кіндратович, Микольчик.

Б Мартин Боруля, Терешко Сурма, Прокоп Шкурат.

В В. Стефаник, М. Павлик, О. Маковей.

Г М. Шашкевич, В. Стефаник, Н. Кобринська.

2. Мико́ла Кіндра́тович Ворони́й народився:

А 9 лютого 1876р..

Б 6 грудня 1871р..

В 2 серпня 1869..

Г 7 вересня 1854р..

3. Одним із засновників Української Центральної ради був:

А Т. Осьмачка.

Б М. Куліш.

В Т. Шевченко.

Г М. Вороний.

4. М. Вороний викладав у :

А гімназії №1 м. Донецьк.

Б Харківському музично-драматичному інституті.

В Київському музично-драматичному інституті.

Г Львівському драматичному інституті.

5. У Львові М. Вороний зблизився з письменником:

А М. Рильським.

Б І. Франком.

В О. Олесь.

Г Д. Черевичний.

6. З 1897 р. М. Вороний — актор трупи:

А М. Кропивницького, П. Саксаганського, О. Васильєва.

Б М. Старицького, Г. Тютюнника, О. Довженко.

В І. Франка, Г. Тютюнника, О. Довженко.

Г Л. Українки, М. Рильський, В. Сосюри.

7. В 1910 році М. Вороний оселився в Києві, працював у театрі:

А М. Рильського.

Б О. Довженко.

В Г. Тютюнника.

Г М. Садовського.

8. Викладав М. Вороний в українській драматичній школі при Музичному інституті імені:

А М. Садовського.

Б М. Лисенка.

В Г. Тютюнника.

Г Л. Українки.

9. Репресований М. Вороний був у:

А 1934р..

Б 1932р. р.

В 1929р..

Г 1942р..

10. У вірші-присвяті «Іванові Франкові» М. Вороний зобразив:

А велич письменника.

Б велич України.

В велич українського народу.

Г велич української культури.

11. Друкуватися М. Вороний почав у :

А 1893 р..

Б 1892 р.

В 1891р..

Г 1890 р..

12. Перший вірш М. Вороного мав назву:

А «Зоря».

Б «Не журись, дівчино».

В «Рада».

Г «Українська муза».

Вірні відповіді на запитання тесту Варіант 1
1а.     2б.     3г.     4б.     5б.     6а.     7г.     8б.     9а.     10а.     11а.     12б. 

 

Тема. Микола Вороний Огляд життя і творчості. Поезії «Іванові Франкові» «Блакитна Панна», «Інфанта». Варіант 2

1. У 1899 році М. Вороний написав свій найвідоміший твір — поему :

А «З-над хмар і долин».

Б «Рада».

В «Євшан-зілля».

Г «Українська муза».

2. Перша збірка М. Вороного ….. вийшла 1911 р. у Києві:

А «Ліричні поезії» .

Б «В сяйві мрій».

В «Мандрівні елегії».

Г «Євшан-зілля».

3. М. Вороному належить ряд мистецтвознавчих і театрознавчих розвідок, а саме:

А «Пензлем і пером», «Театральне мистецтво й український театр», «Театр і драма».

Б «Ікар», «Сонячні хвилини», «Осокорі».

В «Театральне мистецтво й український театр», «Рада», «Українська муза».

Г «Краю мій рідний», «Горами, горами», «Привид».

4. М. Вороний був прихильником театральної системи :

А Саксаганського.

Б Станіславського.

В Кропивницького.

Г І. Франка.

5. У вірші-при-святі «Іванові Франкові» Вороний намагається:

А розкрити життя українського люду.

Б розкрити життя поневолених

В розкриту дитячу долю.

Г розібратись, чи має поезія бути зброєю в руках митця, чи мистецтво має відтворювати тільки прекрасне.

6..Пейзажну поезію М. Вороного складають вірші:

А «Блакитна панна», «На скелі», «До моря».

Б «Ікар», «Сонячні хвилини», «Осокорі».

В «Пензлем і пером», «Театральне мистецтво й український театр», «Театр і драма».

Г «Краю мій рідний», «Горами, горами», «Привид».

7. Протест проти національного і соціального гноблення звучить у багатьох поезіях М. Вороного, зокрема у вірші :

А «Серце музики».

Б «Рада».

В «Євшан-зілля».

Г «Інфанта».

8. ….- вірш М. Вороного присвячений пам’яті великого композитора М. Лисенка:

А «Серце музики».

Б «Блакитна Панна».

В «Євшан-зілля».

Г «Інфанта».

9. Вірш М. Вороного «Інфанта» про:

А красу рідного краю.

Б велич України.

В любов.

Г співчуття.

10. Головною героїнею вірша М. Вороного « Блакитна Панна» є:

А жінка.

Б Україна.

В природа.

Г осінь.

11. М. Вороний був арештований за:

А партійну діяльність.

Б революційну діяльність.

В пропаганду української мови.

Г незаконні видання.

12. ….. рішенням президії Кіровоградського обласного суду Миколу Вороного було реабілітовано.

А 2 лютого 1954 р..

Б 10 листопада 1957 р..

В 4 липня 1956 р..

Г 4 травня 1949 р..

Вірні відповіді на запитання тесту Варіант 2
1в.     2а.     3а.     4б.     5г.     6а.     7а.     8а.     9а.     10а.     11б.     12б.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить