Землеустройство и кадастр

Тести з дисципліни "Правовий процес у землеустрої" для магістрів спеціальності  «Землеустрій та Кадастр»

1 Не відносяться до повноважень Верховної ради України у галузі землеустрою:

a)  Прийняття законів у даній галузі.

b)  Визначення основ державної політики у даній сфері.

c)  Затвердження загальнодержавних програм по використанню земель.

d)  Вирішення земельних спорів

e)  Встановлення та змінення меж районів та міст.

2 Тест. Повноваження районних у містах рад у сфері земельних відносин визначаються:

a)  Міськими радами;

b)  Сільськими радами

c)  Верховною радою України

d)  Селищними Радами;

e)  Кабінетом Міністрів України

3 В процесі приватизації земель держком підприємств, вартість та розмір паїв працівників та пенсіонерів:

a)  Визначається пропорційно трудовій участі.

b)  Визначається пропорційно внескам в уставний фонд підприємства

c)  Є рівними

d)  Визначаються залежно від складу родини

e)  Складають 6 соток.

4.  Землі рекреаційного призначення це:

a)  Землі, які мають особливу естетичну цінність;

b)  Землі, які використовуються для організації відпочинку, туризму та спортивних заходів.

c)  Землі, які мають оздоровчі властивості;

d)  Землі, на яких розташовані історично-культурні заповідники;

e)  Землі, зайняті морями та річками.

5.  До земель іншого природоохоронного призначення відносять:

a)  Землі, в межах яких є природні об’єкти, які мають особливу наукову цінність;

b)  Землі, які використовуються для організації відпочинку, туризму та спортивних заходів.

c)  Землі, які мають оздоровчі властивості;

d)  Землі, на яких розташовані історично-культурні заповідники;

e)  Землі, зайняті морями та річками.

6.  Земельна ділянка подружжя знаходиться в них на праві:

a)  Спільна пайова власність

b)  Спільна часткова власність

c)  Спільна сумісна власність

d)  Спільна власність

e)  Спільна розмежована власність

7.  Короткострокова оренда земельної ділянки, укладається на строк не більш ніж:

a)  10 років

b)  3 роки

c)  1 рік

d)  50 років

e)  5 років

Тест. 8.  Право власника чи землекористувача земельної ділянки на обмежене оплатне чи безоплатне користування чужою земельною ділянкою називається:

a)  Індосамент

b)  Сервітут

c)  Емфітевзис

d)  Бенефіцій

e)  Суперфіций

9.  Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб називається:

a)  Індосамент

b)  Сервітут

c)  Емфітевзис

d)  Бенефіцій

e)  Суперфіций

10.  Право користування чужою земельною ділянкою для забудови називається:

a)  Індосамент

b)  Сервітут

c)  Емфітевзис

d)  Бенефіцій

e)  Суперфіций

11.  За набувальною давністю, особи можуть отримати землю у власність у випадку користування нею протягом:

a)  10 років

b)  5 років

c)  20 років

d)  15 років

e)  50 років

12.  Заставодержателем земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них (оренди, емфітевзису) можуть бути:

a)  Юридичні особи, з якими укладений договір застави.

b)  Банки;

c)  Держава

d)  Комерційні структури

e)  Усі вищеназвані суб’єкти.

13.  Через який строк після опублікування в пресі офіційної інформації про виставлення на земельні торги земельних ділянок, можуть бути розпочато такі торги:

a)  20 днів;

b)  10 днів;

c)  50 днів;

d)  5 днів;

e)  30 днів.

Тест № 14.  Система спостереження за станом земель з метою своєчасного виявлення змін, їх оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негативних процесів називається:

a)  Землеустрій

b)  Планування

c)  Моніторинг

d)  Зонування

e)  Контроль.

Відповіді тестів: 1d; 2а; 3с; 4b; 5a; 6с; 7а; 8c; 9е; 10b; 11с; 12е; 13d; 14а; 15e; 16b; 17b; 18е; 19е; 20с.

Решать тесты

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить